Amadeus 2014

V dňoch 13. – 14. februára 2014 sa žiak  Matej Šabík z triedy Mgr,art. Daniely Belancovej ArtD.   zúčastnil v Brne medzinárodnej suťaže Amadeus 2014 pre mladých klaviristov do 11 rokov a získal čestné uznanie

K vel’mi peknému úspechu mu blahoželáme.

page_1b

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail