Od 10.5.2021 už vyučujeme na ZUŠ všetkých žiakov vo všetkých odboroch

Vážení rodičia,žiaci,

oznamujem Vám,že  na základe priaznivej epidemiologickej situácie v okrese Galanta (ružový okres) a v  rámci Covid-automatu, vyučovanie na našej ZUŠ bude

od 10.5.2021 prebiehať prezenčne vo všetkých odboroch , t.j. aj v skupinovom vyučovaní, speve a dychových nástrojoch.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Usmernenia k  obnoveniu vyučovania pre žiakov a rodičov:

  • žiaci, rodičia,kontaktuje sa  s tr.učiteľom ohľadom rozvrhu hodín
  •  dodržiavanie epidemiologických opatrení:  dezinfekcia rúk, primeraný odstup, prekrytie dýchacích ciest( rúško- resp. po dohode s tr. učiteľom podľa špecifickosti vyučovania, napr.spev,dychy,exteriér -bez rúška ),
  • pri  prvom vstupe do ZUŠ  po obnovení vyučovania od 10.5.2021 žiak odovzdá tr.učiteľovi vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti  a následne aktuálne vždy po 7 dňoch
  • na hodiny hry na gitare,huslí si žiaci  nosia svoje hudobné  nástroje
  • v zmysle dodržiavania epidemiologických opatrení a šírenia nákazy, do priestorov školy je zákaz vstupu iným osobám,
  • prosím, dodržujme uvedené usmernenia a chráňme sa navzájom, vopred Vám za to ďakujeme

Tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka.TU:Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka_ plnoletého žiaka

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail