Zimná rozprávka

         Prezentácia výtvarných prác žiakov výtvarného odboru 

                    Z i m n á     r o z p r á v k a

 

 

z tried pedagógov: 

E.Šmigrovskej,DiS.,  Mgr.M.Šebovej,  Bc.J.K.Lehoczki

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail