ARTPARÁDA 2022

Artparáda -galavečer venovaný Slovensku, našej rodnej zemi, 15.6.2022 o 17,00 hod. v estrádnej sále DK v Seredi.
Posolstvo galavečera:Buďme hrdí na svoju krajinu,na ľudí v nej,vážme si históriu,ctime našich predkov,naše mamy a otcov.Dali nám nás, potomkov národa slovenského,šikovné,talentované deti,ktorými sa aj m v umeleckej škole právom pýšime.
V programe vystúpili absolventi hudobného  a tanečného odboru, žiaci,ktorí boli úspešní v šk.roku 2021/2022 na súťažiach a pedagógovia. V programe sa prezentovalo 73 žiakov:
sólová hra na saxofóne a priečnej flaute(tr.uč.Mgr.art.M.Balla),husliach(tr.uč.M.Rigo,DiS.art.), keyboarde (tr.uč.M.Bihari),akordeóne (Mgr.A.Lukács),spev (M.Mudrochová). Veľký úspech mali aj súbory: detský folklórny súbor Kvetoňka (ved.Mgr.art.T.Michálek Walzelová) a ľudová hudba Kvetoňka (M.Rigo,DiS.art.), súbor moderného tanca Company S (ved.Mgr.art.D.Bíliková),komorný spevácky zbor (M.Mudrochová,DiS.art.),premiéru mal spevácky zbor Kvetoň (ved.B.Svrčková,DiS.ar.),saxofónový súbor žiakov(Mgr.art.M.Balla) a bubenícky duet (P.Labaj-tr.uč.M.Kukučka).


Riad.ZUŠ predstavila absolventov školy,bol udelený titul Najlepší absolvent v šk.roku 2021/2022- Barbora Kopálová-hra na keyboarde -tr.uč.M.Bihari.
Absolventi školy,úspešní žiaci zo súťaží boli ocenení diplomom, vecnou poukážkou a kvetom, ktoré venovalo Združenie rodičov pri ZUŠ.
Na Artparáde sa prezentovali aj žiaci úspešní na medzinárodných a celoslovenských súťažiach:

S.Vaškovič(hra na akordeóne-tr.uč.Mgr.A.Lukács):

 • zlaté pásmo -XX.medzinárodný festival akordeonistiov Euromusette & Goldentango Rajecké Teplice
 • zlaté pásmo -VI.ročník Akordeónovej medzinárodnej súťažnej prehliadky umeleckých škôl – ASPUŠ 2022
 • 3.miesto-22.ročník celoslovenskej hudobno-interpretačnej súťaže v hre na akordeóne Nitrianska Lutna 2022

M. Mlíchová (tr.uč.M.Mudrochová,DiS,art.):

 • strieborné pásmo-celoslovenská súťaž v speve Bojnická perla 2022

N. Skladaná(tr.uč.M.Mudrochová,DiS,art.):

 • strieborné pásmo-celoslovenská súťaž v speve Bojnická perla 2022

V.Baričiaková(tr.uč.M.Mudrochová,DiS,art.):

 • 1.miesto okresné kolo Slávik Slovenska,

M. Petrovský,M.Moravcová,L.Tóthová,O.Tóth,M.Jenejová,T.Kollárová,L.Cicáková(tr.uč. Bc.J.K.Lehoczki) -výtvarníci z elokovaného pracoviska v Pate

 • úspešné práce -Vesmír očami detí-v celoslovenskom kole-4.kat., L.Cicáková- víťazná práca v celoslovenskom kole(5.kat.)

Detský folklórny súbor Kvetoňka(ved.Mgr.art.T.Michálek Walzelová):

 • 1.miesto -medzinárodná tanečná súťaž-Best World Dance Group Brno, Praha,kat.hobby teens
 • bronzové pásmo-Okresná súťažná prehliadka detských folklórnych súborov „Tancuj, tancuj, vykrúcaj“ v Galante                                     –

Company S-súbor moderného tanca (ved.Mgr.art.D.Bíliková):

 • 1.miesto -celoštátna tanečná súťaž Kábrt CUP 2022-kat.contemporary hobby
 • 1.miesto -celoštátna tanečná súťaž Kábrt CUP 2022-kat. Skupina Latino show

V závere galavečera predseda Rady rodičov a poslanec MsZ v Seredi Mgr.T.Karmažín venoval finančný dar 2.000.-€ na nákup hudobného nástroja -akordeónu.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail