Folklórnym chodníčkom

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR KVETOŇKA OSLAVUJE
Srdečne pozývame všetkých priaznivcov folklóru- ľudového tanca, spevu a slova dňa 19.mája 2015 o 18 hod. do divadelnej sály Domu kultúry v Seredi na program Folklórnym chodníčkom. Detský folklórny súbor Kvetoňka , ktorý pôsobí v Základnej umeleckej škole Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi oslavuje 5.výročie od svojho založenia.
Členovia súboru sú žiakmi tanečného odboru umeleckej školy, vo svojom repertoári má súbor choreografie rozličných regiónov Slovenska(Šariš, Zemplín, Myjava, Západné Slovensko, Tekov) na priblíženie kultúry a folklóru iných regiónov. Umeleckou vedúcou súboru je Mgr.art.T.Michálek Walzelová.
Súbor reprezentoval ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa a mesto Sereď na XV. ročníku Južnoslovenských detských folklórnych slávnostiach v Dulovciach, v rámci cezhraničnej spolupráce v moravskom meste Tišnov, v kultúrnom programe projektu Comenius, na kultúrno-spoločenských podujatiach v meste Sereď napr. otvorení seredského amfiteátra, májových slávností a iné. Detský folklórny súbor Kvetoňka predstavil aj ornamentník súboru vyhotovený počas tanečného sústredenia na ZUŠ.
Kostýmové vybavenie- kroje jednotlivých regiónov zabezpečuje riaditeľstvo školy v spolupráci s Mestom Sereď a s finančnou podporou rodičov a priaznivcov školy.
A čo je najdôležitejšie? Mladá generácia- šikovné, nadané deti si činnosťou v súbore vytvárajú vzťah k našim slovenským národným nádherným ľudovým tradíciám, zvyklostiam a kultúre vôbec. Lebo aj to je poslanie nielen nás rodičov a dospelých ale aj takej inštitúcie akou je umelecká škola.
Po každom vystúpení súboru si želám, aby zrniečko vzťahu k šíreniu nášho národného cítenia zaklíčilo a vyrástlo do ďalšej generácie. Možno si to zaželáte aj Vy. Radi Vás privítame.
Dagmar Šajbidorová

Plagát a fotogaléria: Pokračovať na Folklórnym chodníčkom

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Srdiečko aj rozum pracovali naraz

Žiaci ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi v dňoch 22.-23.marca 2015 reprezentovali Trnavský kraj vo všetkých 3 kategóriách na celoslovenskom kole vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ z predmetu hudobná náuka HNÚŠŤANSKÝ AKORD.
Súťažné družstvá z jednotlivých krajov Slovenska sa v predvečer súťaže streli aj s profesorom Jurajom Hatríkom, slovenským hudobným skladateľom a muzikokologičkou Evou Čunderlíkovou, aby riešili pripravené slovenské ľudové hádanky a výrazové prostriedky hudby. Všetci tvorivo pracovali, nakoniec všetky družstvá zo Serede získali titul MuMudr. ( muzikant mudrlant) a dokonca družstvo B kategórie získalo aj Cenu profesora J. Hatríka.
IMG_8904Pri odovzdávaní diplomov profesor Hatrík sa s nadšením vyjadril o našich žiakoch :
„ … zo Serede to bolo cunami šikovných detí „.
„ … ja sa osobne cítim poctený, lebo ste nepripravení prišli do situácie, ktorú ste nepoznali vopred, o to je ten výsledok krajší … „
„ … radosť vidieť takú presnú prácu, aj srdiečko, aj rozum museli pracovať naraz … „ Pokračovať na Srdiečko aj rozum pracovali naraz

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Vopred ďakujeme!

Vážení rodičia,priaznivci  umeleckého vzdelávania, verejnosť mesta Sereď,

obraciame sa na Vás so žiadosťou poskytnutia sumy do výšky 2 % /3%/ daní fyzických osôb za rok 2014  v zmysle zákona č.595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.Poukázané finančné prostriedky budú použité na vylepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu v odboroch hudobný,výtvarný,tanečný.

V Prílohe je pridané tlačivo : Vyhlásenie na poukázanie sumy do výšky  2%/3%/ daní fyzických osôb za rok 2014.

Tlačivo:Vyhlásenie na poukázanie sumy do výšky 2 %  /3%/ daní

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dotyky s umením

Mestské múzeum a Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi pozývajú priaznivcov výtvarného umenia na prezentačnú výstavu výtvarných prác žiakov a absolventov školy s názvom Dotyky s umením.
…ako dotyk krídiel motýľa,taký krehký je dotyk s umením cez dielo mladého výtvarníka…

Vernisáž bude dňa 13.3.2015 o17 hod.v priestoroch Mestského múzea v Seredi

Plagát-Dotyky

Na výstave sa prezentujú výtvarné práce žiakov z tried pedagógov Mgr.Ireny Scherhauferovej a Evy Šmigrovskej,DiS
Výstava je sprístupnená pre verejnosť od 14.marca do 9.apríla 2015, počas otváracích dní Mestského múzea od 9.00 do 17 hod.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Okresné kolo Hnúšťanský akord

Úspech žiakov umeleckej školy na okresnej súťaži
V decembri 2014 sa na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi uskutočnilo okresné kolo vedomostnej súťaže žiakov z hudobnej náuky „ Hnúšťanský akord „.

Žiaci našej školy zvíťazili vo všetkých troch súťažných kategóriách, čím postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v marci 2015 v Hnúšti.

Radosť z umiestnenia majú nielen žiaci, ale aj ich p. učiteľka PaedDr. Eva Siveková, ktorá ich na súťaž pripravila.

K peknému úspechu im blahoželáme ! Pokračovať na Okresné kolo Hnúšťanský akord

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Spevácke súbory reprezentovali našu ZUŠ-ku

Gospelový spevácky súbor Lúč pod vedením p.uč.Mgr.art.D.Belancovej, ArtD.v spolupráci s hudobným sprievodom žiakov p.uč.Mgr.art.M.Ballu a Komorný spevácky súbor pod vedením p.uč.M.Mudrochovej, DiS.art.reprezentovali našu ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa  dňa 27.11.2014 v Galante na festivale detských speváckych zborov Kodályova Galanta 2014.

Za úspešnú reprezentáciu získali obe spevácke telesá pamätný listy, ktoré im venoval Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante.

Komorný spev.súb.Gospelový spev.súb.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Klavirista Matej Šabík opäť úspešný

Klavirista Matej Šabík  (z triedy p.uč.Mgr.art.D. Belancovej, ArtD.) je mimoriadne nadaným žiakom našej umeleckej školy.V uplynulých dňoch /12.11.-13.-11.2014/ získal na celoslovenskej súťaži v hre na klavíri Mladí klaviristi  1.m i e s t o. Súťaž bola organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športu Slovenskej republiky a ZUŠ E. Suchoňa v Bratislave.

Dňa 20.11.2014 si priniesol aj certifikát o absolvovaní otvorenej hodiny u Mgr.art.P.Pažického,ArtD. na ZUŠ Miloša Ruppeldta v Bratislave.

K úspechom  blahoželáme!

Diplom (1) Certifikát

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail