Koncerty žiakov triednych učiteľov

MAREC 2022

Triedny koncert žiakov klavírnej triedy Mgr.M.Zachara

 

Triedny koncert žiakov klavírnej a keyboardovej triedy Mgr.M.Mánikovej

JANUÁR 2022

Novoročný triedny koncert žiakov klavírnej triedy Beáty Svrčkovej,DiS.art.

a dychovej triedy Michala Svrčeka,DiS.art.

DECEMBER 2021

Vianočný hudobný pozdrav z klavírnej triedy Mgr.Soni Širokej

 

Triedny koncert žiakov klavírnej triedy tr.uč. Mgr.M.Zachara

 

Triedny koncert žiakov keyboardovej triedy tr.uč.M.Bihariho

 

MÁJ 2021

 

Triedny koncert žiakov klavírnej triedy Mgr.S.Širokej

 

     Interné vystúpenie žiakov hudobného a tanečného odboru

                     žiakov ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa

 

APRÍL 2021

Triedny koncert žiakov gitarovej triedy M.Krčmárika

 

Triedny koncert žiakov klavírnej triedy R.Solčanského