Koncerty žiakov triednych učiteľov

MÁJ 2021

 

Triedny koncert žiakov klavírnej triedy Mgr.S.Širokej

 

     Interné vystúpenie žiakov hudobného a tanečného odboru

                     žiakov ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa

 

APRÍL 2021

Triedny koncert žiakov gitarovej triedy M.Krčmárika

 

Triedny koncert žiakov klavírnej triedy R.Solčanského