Koncert absolventov v šk.roku 2015/2016

Priaznivcov hudby pozývame na koncert absolventov hudobného odboru Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi. V programe vystúpia žiaci primárneho a nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania. V ich podaní odznejú skladby rôznych hudobných štýlov  od klasickej hudby, ľudovej, tanečnej, po populárnu, či  hudbu 21.storočia. Absolventi predstavia svoje  interpretačné  umenie v sólovej hre ale aj v zaujímavých komorných zoskupeniach. Každoročný m prekvapením bude aj udelenie titulu Najlepší absolvent šk. roka 2015/2016.

Ponuka a žánrová pestrosť absolventského podvečera je bohatá. Budeme sa tešiť Vašej účasti dňa 30.mája 2016 o 17:00 hod. v obradnej sieni Mestského úradu v Seredi.

Pozvánka a zoznam absolventov: Pokračovať na Koncert absolventov v šk.roku 2015/2016

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

vyhlasuje

p r i j í m a c i e    s k ú š k y na školský rok 2016/2017

do odborov:   hudobný – výtvarný – tanečný

Termín konania prijímacích skúšok :     

   6.6.2016 – 8.6.2016      od 14,00 do 18,00 hod.

 Miesto : budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 01  Sereď(Hud.o b.-: blok B,tr.č.7.Tan.odb.-blok D,tr.č.18,Výtv.odb.-blok C-tr.č.13) Pokračovať na VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail