Výtvarný odbor

Pedagógovia:

  • Eva Šmigrovská, DiS
  • Mgr.Michaela Šebová
  • Ing.arch.Frederika Kurbelová Fačkovcová
  • Bc.Jarmila Katarína Lehoczki (elokované pracovisko Pata)