Výtvarný odbor

Pedagógovia:

  • Eva Šmigrovská, DiS
  • Mgr.Michaela Šebová
  • Bc.Jarmila Katarína Lehoczki (elokované pracovisko Pata)

Výtvarná trieda tr.uč.E.Šmigrovskej,DiS. – november 2020:

Úlohy pre žiakov výtvarnej triedy E.Šmigrovskej – november 2020

 

Výtvarná trieda tr.uč.Mgr.Michaela Šebová – november 2020:

Úlohy pre žiakov výtvarnej triedy M.Šebovej – november 2020

 

Výtvarná trieda tr.uč.Bc.Jarmila Katarína Lehoczki (elokované pracovisko Pata) – november 2020:

Úlohy pre žiakov výtvarnej triedy J.K.Lehoczkej – november 2020

 

 

 

Výtvarná trieda tr.uč.E.Šmigrovskej,DiS. od 26.10.-29.10.2020:

Úlohy pre žiakov výtvarnej triedy_E.Šmigrovskej-26.10.-29.10.2020

 

Výtvarná trieda tr.uč.Mgr.Michaela Šebová od 26.10.-30.10.2020:

Úlohy pre žiakov výtvarnej triedy M.Šebovej – 26.10.-30.10.2020

 

 

Výtvarné práce žiakov výtvarného odboru z triedy p.uč.Mgr.M.Šebovej