Výtvarný odbor

Pedagógovia:

  • Mgr. Michaela Šebová, DiS.
  • Mgr. Mária Horváth Šebová
  • Bc. Jarmila Katarína Lehoczki (elokované pracovisko Pata)

APRÍL

 

Výtvarná trieda tr.uč.Mgr.Michaela Šebová

Úlohy pre žiakov výtvarnej triedy M.Šebovej – apríl 2021

 

Výtvarné práce žiakov výtvarného odboru za apríl z triedy p.uč. Mgr. M.Šebovej

 

MAREC

 

Výtvarné práce žiakov výtvarného odboru za marec z triedy p.uč. Mgr. M.Šebovej

Výtvarná trieda tr.uč. Mgr. Michaela Šebová

Úlohy pre žiakov výtvarnej triedy M. Šebovej – marec 2021

 

Výtvarná trieda tr.uč.Bc.Jarmila Katarína Lehoczki (elokované pracovisko Pata)

Úlohy pre žiakov výtvarnej triedy J.K.Lehoczki – marec 2021

 

 

FEBRUÁR

 

Výtvarná trieda tr.uč.Bc.Jarmila Katarína Lehoczki (elokované pracovisko Pata)

Úlohy pre žiakov výtvarnej triedy J.K.Lehoczki – február 2021

 

Výtvarná trieda tr.uč.Mgr.Michaela Šebová

Úlohy pre žiakov výtvarnej triedy M.Šebovej – február 2021

 

Výtvarné práce žiakov výtvarného odboru za február z triedy p.uč.Mgr.M.Šebovej

 

JANUÁR

 

Výtvarná trieda tr.uč.Mgr.Michaela Šebová

Úlohy pre žiakov výtvarnej triedy M.Šebovej – január 2021

 

Január – Výtvarné práce žiakov výtvarného odboru z triedy p.uč.Mgr.M.Šebovej

Výtvarná trieda tr.uč.E.Šmigrovská,DiS.

Úlohy pre žiakov výtvarnej triedy E.Šmigrovskej – január 2021

 

Január – Výtvarné práce žiakov výtvarného odboru z triedy p.uč.E.Šmigrovskej,DiS.

Výtvarná trieda tr.uč.Bc.Jarmila Katarína Lehoczki (elokované pracovisko Pata)

Úlohy pre žiakov výtvarnej triedy J.Lehoczki – január 2021

 

DECEMBER 

 

December – Výtvarné práce žiakov výtvarného odboru z triedy p.uč.Mgr.M.Šebovej

Výtvarná trieda tr.uč.Mgr.Michaela Šebová – december 2020:

Úlohy pre žiakov výtvarnej triedy Mgr.M.Šebovej – december-2020

 

 

NOVEMBER 

 

Výtvarná trieda tr.uč.E.Šmigrovskej,DiS. – november 2020:

Úlohy pre žiakov výtvarnej triedy E.Šmigrovskej – november 2020

 

Výtvarná trieda tr.uč.Mgr.Michaela Šebová – november 2020:

Úlohy pre žiakov výtvarnej triedy M.Šebovej – november 2020

 

Výtvarná trieda tr.uč.Bc.Jarmila Katarína Lehoczki (elokované pracovisko Pata) – november 2020:

Úlohy pre žiakov výtvarnej triedy J.K.Lehoczkej – november 2020

 

Výtvarná trieda tr.uč.E.Šmigrovskej,DiS. od 26.10.-29.10.2020:

Úlohy pre žiakov výtvarnej triedy_E.Šmigrovskej-26.10.-29.10.2020

 

Výtvarná trieda tr.uč.Mgr.Michaela Šebová od 26.10.-30.10.2020:

Úlohy pre žiakov výtvarnej triedy M.Šebovej – 26.10.-30.10.2020

 

N O V E M B E R  –  P R Á C E   Ž I A K O V

 

November – Výtvarné práce žiakov výtvarného odboru z triedy p.uč.Bc.J.K.Lehoczkej

NovemberVýtvarné práce žiakov výtvarného odboru z triedy p.uč.E.Šmigrovskej,DiS.

November – Výtvarné práce žiakov výtvarného odboru z triedy p.uč.Mgr.M.Šebovej

O K T Ó B E R  –  P R Á C E   Ž I A K O V 

 

Výtvarné práce žiakov výtvarného odboru z triedy p.uč.Mgr.M.Šebovej