ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYM 2023

Ďakovanie anjelom strážnym je každoročné vystúpenie žiakov hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Výtvarný odbor zabezpečuje výtvarné spracovanie scény. Dramaturgia programu je ladená    vianočne, duchovne, rozprávkovo. Každým vystúpením sa snažíme odovzdať posolstvo dobra, lásky, šťastia, rodiny, domova. Tou tohoročnou myšlienkou je recept na šťastie od J. Wericha, mať rád ľudí, vzájomne si pomáhať, byť ohľaduplný.
V tomto školskom roku slávi škola 75.výročie založenia, preto sme predstavenie venovali práve tejto udalosti. A výnimočné je pre nás aj tým, že sme nadviazali partnerské vzťahy a prizvali ako hosťa ZUŠ Tišnov (ČR).
Vianočné vystúpenie bolo bohaté na rôznorodosť žánrov, okrem klasickej hudby zazneli aj vianočné melódie a vinše, okrem hudby a tanečných choreografií aj ukážka dramatizácie rozprávky. ZUŠ v Tišnove sa predstavila so svojím vianočným dielom s názvom Vianočné koledovanie a modernými tancami. V programe vystúpilo cca 120 žiakov. Pokračovať na ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYM 2023

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Okresné kolo súťaže Hnúšťanský akord 2023/2024

Po dlhšej odmlke spôsobenej pandémiou sa naša ZUŠ opäť zapojila do celoslovenskej vedomostnej súťaže z hudobnej náuky Hnúšťanský akord. V pondelok 18. decembra sa naše trojčlenné družstvo žiačok v kategórii C zúčastnilo okresného kola v Sládkovičove, na ktorom si zmerali sily s družstvom zo ZUŠ Sládkovičovo. Našu školu reprezentovali žiačky pod vedením učiteľky Mgr. Martiny Mánikovej, a to Nina Scherhauferová, Natália Bírešová a Lucia Tóthová. Súťažné sily boli vyrovnané, no nakoniec o tri body vyhrali žiaci zo ZUŠ Sládkovičovo. Z našej ZUŠ do ďalšieho kola postupuje družstvo v kategórii B v zložení Tamara Gálová, Eva Vavrušková a Matej Široký. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce na celoslovenskom finále, ktoré sa uskutoční v marci 2024 tradične v Hnúšti.

Autor článku: Mgr. Martina Mániková

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail