Oznam o voľnom pracovnom mieste

Oznam o voľnom pracovnom mieste

a) Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36,
926 01 Sereď

b) Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:
učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na akordeóne)

c) Kvalifikačné predpoklady:
V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších prepisov

d) Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• štrukturovaný životopis
Ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybratého uchádzača

e) Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom
Nástup do zamestnania: 11.01.2016
Pracovný úväzok: 100%,príp. podľa dohody
Prax vítaná

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte v termíne do 06.01.2016
Kontakt, príp. bližšie informácie: t.č.:0911 196 155, email: zussered@azet.sk

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail