Výzva na predloženie cenovej ponuky

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva prieskum trhu – zákazka s podlimitnou hodnotou na dodanie predmetu obstarávania:

Názov zákazky:

„Výmena radiátorov a inštalovanie termostatických hlavíc na Základnej umeleckej škole Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi“. Pokračovať na Výzva na predloženie cenovej ponuky

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail