Oznam

 

Žiaci hudobného odboru,

p.uč. Beáta SVRČKOVÁ, DiS.art.  dnes 15.11.2017

 pre chorobu nevyučuje. Riadne vyučovanie bude od pondelka 20.11.2017.

 Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                         

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva prieskum trhu – zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb:

Názov zákazky

„Komplexné spracovanie účtovnej a mzdovej agendy pre Základnú umeleckú škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi“.

vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-2018_2020-uctov-nictvo-

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail