Oznam

 

Žiaci hudobného odboru,

p.uč. Beáta SVRČKOVÁ, DiS.art.  dnes 15.11.2017

 pre chorobu nevyučuje. Riadne vyučovanie bude od pondelka 20.11.2017.

 Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                         

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva prieskum trhu – zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb:

Názov zákazky

„Komplexné spracovanie účtovnej a mzdovej agendy pre Základnú umeleckú škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi“.

vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-2018_2020-uctov-nictvo-

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail