ARTPARÁDA 2024

Vážení rodičia, žiaci, priatelia umenia, srdečne Vás pozývame na galavečer talentovaných a úspešných žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi, ktorý sa uskutoční 10. júna 2024 o 17:00 hod. v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi.

V programe vystúpia aj žiaci ocenení na medzinárodných a celoslovenských súťažiach v školskom roku 2023/2024.

Súčasťou bude aj výstava výtvarných prác žiakov výtvarného odboru. 

Na tento deň 10.6.2024 poskytla riaditeľka školy v zmysle §150 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiakom  ZUŠ  Jána Fischera – Kvetoňa  v Seredi   z organizačných dôvodov voľno z riadneho vyučovania.
Riadne vyučovanie na ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi začne od 11.6.2024.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Rozšírenie knižnice a doplnenie materiálu pre VO v ZUŠ Sereď

V našich  triedach postupne rozširujem zbierku kníh s odbornou literatúrou, ktorú využívame pri rôznych metodických a výtvarných technikách. Slúžia nám ako pomôcka k zobrazovaniu konkrétnych výtvarných tém. Taktiež s nárastom počtu žiakov v jednotlivých triedach dopĺňame potreby pre žiakov, z tohto dôvodu nám pribudli nové pomôcky. 

Všetok materiál a pomôcky boli zakúpené zo Združenia rodičov pri ZUŠ. Ďakujeme veľmi pekne. ☺

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oznam o vyučovaní na ZUŠ dňa 7.5.2024

Vážení rodičia, žiaci,

oznamujeme Vám, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu v ZŠ v Pate nebude dnes 7.5.2024 vyučovanie žiakov ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa na elokovanom pracovisku v ZŠ Školská 240 v Pate.

Zároveň oznamujeme, že na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa Ul.Komenského 1136/36 v Seredi je v tento deň riadne vyučovanie.

O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Prijímacie skúšky do ZUŠ na šk.rok 2024/2025

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY  

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Ul. Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

 

prijímacie skúšky na šk. rok 2024/2025  do odboru

hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického

 

Formulár elektronických prihlášok je zverejnený na www.zussered.sk /Prihlášky do ZUŠ/.

Vyplnenú prihlášku odošlite do:  24.5.2024

 

Po spracovaní prihlášok Vás vyzveme na prijímacie talentové skúšky, ktoré sa budú konať:   3.6.-5.6.2024 od 14,00 do 18,00 hod.

 

Miesto konania prijímacích talentových skúšok :

  • Sereď: 3.6. – 5.6.2024 : budova Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď
  • Elokované pracovisko v Pate: 3.6.2024 : budova ZŠ Školská 240,925 53 Pata

Vzhľadom na každoročný vysoký počet záujemcov o štúdium zašlite prihlášky čo najskôr.

Pokračovať na Prijímacie skúšky do ZUŠ na šk.rok 2024/2025

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail