Zverejňované dokumenty

2020 Zmluva o dod.elektr. 2 Zmluva o dod.elektr. 3 Zmluva o dod.elektr. 4 Zmluva o dod.elektr. 5

Príloha 6.1 k zmluve o dielo

Objednávky Faktúry Zmluvy
2011 2011  
 2012 2012 2011-2012
2013 2013 2013
2014 2014 2014_OCR
2015 2015 2015_OCR
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2016_OCR

2017_OCR

2018_OCR

2019_OCR

2020_OCR

2021_OCR

2022_OCR

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

Súhrnná správa o zákazkách s NH s cenami vyššími ako 1000 eur:

Rok I.štvrťrok II.štvrťrok III.štvrťrok IV.štvrťrok
2011   II/2011    
2012 I/2012 II/2012 III/2012 IV/2012
2013 I/2013 II/2013 III/2013 IV/2013

 

Aktualizačné vzdelávanie:

  • Mentoring v školskom prostredí ako podpora kolegiálneho učenia a adaptačného vzdelávania (rozsah 20 hodín,21.12.2020-10.1.2021 dištančne, hodnotenie: spokojní)
  • Plán profesijného rozvoja  (rozsah :2 hodiny,20.12.2021, dištančne, hodnotenie:spokojní)                                                                                                                          
  • Teambuilding a budovanie vzťahov na pracovisku (rozsah: 8 hodín,31.8.2022, prezenčne, hodnotenie: veľmi spokojní)
  • Organizácia výučby s využitím multimediálnych digitálnych pomôcok ( rozsah: 20 hodín,dištančne,  26.6.-30.6.2023, hodnotenie: spokojní)
  • Duševné zdravie učiteľa zuš ( rozsah: 10 hodín, prezenčne 8.2.a 22.2.2024, hodnotenie: spokojní)