Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi týmto oznamujem, že som v  zmysle zákona MŠ SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní §150 a Vyhlášky MŠ SR č.518/2010

poskytla  žiakom  ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi z prevádzkových dôvodov voľno z riadneho vyučovania

      na deň 8.decembra 2016 /štvrtok/.

Voľno poskytujem z technicko-prevádzkových dôvodov.

 Riadne vyučovanie začne na ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi od 09.12.2016.

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.- riaditeľka

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ďakovanie anjelom strážnym

Pozývame všetkých malých aj veľkých, detičky s rodičmi, žiakov, bývalých žiakov, dedkov a babičky, maminy a tatinov na vianočný  projekt

Ďakovanie anjelom strážnym

 alebo čo pre nás znamenajú Vianoce

dňa 8.decembra 2016 o 17.00 hod. v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi

Predvianočné chvíle Vám iste  spríjemnia vystúpenia sólo interpretov ale aj zaujímavých komorných súborov:  dychový kvintet, komorný husľový súbor Vivace, komorný spevácky súbor, novozaložený akordeónový súbor Toccatina, gospelový komorný súbor, folklórny súbor Kvetoňka- vinšovníci, scénické choreografie, modlitba anjelom……

ÚČINKUJÚ: Žiaci a pedagógovia hudobného a tanečného  odboru

VSTUPY PRIPRAVILI: M.MuS.J.Andevska, Mgr.art.D.Belancová,ArtD., Mgr.art.M.Balla, M.Bihari, M.Krčmárik, Mgr.A.Lukács, M.Mudrochová,DiS.art., D.Šajbidorová,DiS.art.,  Mgr.M.Vrábelová, M.Rigo,  Mgr.art.T.Walzelová, Mgr.M.Zachar

VÝTVARNÁ SCÉNA, PONUKA VIANOČNÝCH DARČEKOV: Mgr.I.Scherhauferová, E. Šmigrovská,DiS. a žiaci výtvarného odboru

ZVUKOVÉ PODKLADY: M.Bihari

POZVÁNKY, PLAGÁTY,: M. Moskaľ

SCENÁR, DRAMATURGIA: D. Šajbidorová, DiS.art.

STE VÍTANÍ!

VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ VENUJEME OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU NIKOLKA NA POMOC CHORÝM DEŤOM

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail