Vopred ďakujeme!

Vážení rodičia,priaznivci  umeleckého vzdelávania, verejnosť mesta Sereď,

obraciame sa na Vás so žiadosťou poskytnutia sumy do výšky 2 % /3%/ daní fyzických osôb za rok 2014  v zmysle zákona č.595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.Poukázané finančné prostriedky budú použité na vylepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu v odboroch hudobný,výtvarný,tanečný.

V Prílohe je pridané tlačivo : Vyhlásenie na poukázanie sumy do výšky  2%/3%/ daní fyzických osôb za rok 2014.

Tlačivo:Vyhlásenie na poukázanie sumy do výšky 2 %  /3%/ daní

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dotyky s umením

Mestské múzeum a Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi pozývajú priaznivcov výtvarného umenia na prezentačnú výstavu výtvarných prác žiakov a absolventov školy s názvom Dotyky s umením.
…ako dotyk krídiel motýľa,taký krehký je dotyk s umením cez dielo mladého výtvarníka…

Vernisáž bude dňa 13.3.2015 o17 hod.v priestoroch Mestského múzea v Seredi

Plagát-Dotyky

Na výstave sa prezentujú výtvarné práce žiakov z tried pedagógov Mgr.Ireny Scherhauferovej a Evy Šmigrovskej,DiS
Výstava je sprístupnená pre verejnosť od 14.marca do 9.apríla 2015, počas otváracích dní Mestského múzea od 9.00 do 17 hod.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail