Archív kategorií: Fotogaléria

Záverečná výstava výtvarného odboru na el. pracovisku v Pate

Dňa 20.6.2024 sa konala vernisáž koncoročnej výstavy žiackych prác výtvarného odboru elokovaného pracoviska v Pate pod názvom „Umenie pre každého“. Prezentovali sa tu žiaci svojou celoročnou prácou, ktorú vytvorili pod vedením p. uč. Jarmily Kataríny Lehoczki. 

Výstavu je možné navštíviť v dňoch od 21.6. – 27.6. 2024 v čase od 15:00 do 17:00 h. v Dome kultúry v Pate.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

MDD 1.6.2024 – elokované pracovisko v Pate

Elokované pracovisko v Pate ZUŠ strávilo medzinárodný deň detí na športovom areáli v Pate so svojou výtvarnou a hudobnou dielničkou. V hudobnom stánku sa deti zoznamovali a si skúšali rôzne hudobné nástroje a výtvarníci tvorili veselé textilné medúzy z filcu a stužiek. Sme radi, že boli deti kreatívne a zvedavé.  

Ďakujeme pekne za krásnu spoluprácu a podporu obci Pata, organizátorom akcie. 

   

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Mimoriadne prerušenie skupinového vyučovania od 12.10.2020

Na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 11.10.2020 oznamujeme, že skupinové vyučovanie na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi je prerušené od 12.10.2020 do odvolania.

Skupinové vyučovanie na ZUŠ sa týka:

  • Hudobná náuka – prípravné štúdium, všetky ročníky hudobnej náuky 1.a 2.stupňa a štúdium pre dospelých
  • Výtvarný a Tanečný odbor všetky skupiny uvedených odborov

Individuálne vyučovanie nie je zrušené, prebieha podľa stanovených rozvrhov .

Nové informácie, príp.zmeny budú zverejnené.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Úspech našich žiakov na celoslovenskej súťaži Hnúšťanský akord v Hnúšti

V dňoch 19. – 20.marca 2017 sa uskutočnil v Hnúšti už XIX.ročník celoslovenskej súťaže z hudobnej náuky pod názvom Hnúšťanský akord.
Súťaž je zameraná na vedomosti žiakov I.stupňa základných umeleckých škôl z hudobnej náuky v štyroch oblastiach, ktoré zahŕňajú teoretické znalosti, sluchovú analýzu, počúvanie skladieb, transpozíciu piesní, rytmické úlohy. Žiaci v troch kategóriách od najmladších po najstarších (1.-8.ročník ZUŠ) riešili všetky úlohy hravou formou.

Pokračovať na Úspech našich žiakov na celoslovenskej súťaži Hnúšťanský akord v Hnúšti

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Absolventské koncerty 2014/2015

1Tablo hudobný na internet

Budúci týždeň, v dňoch 25.mája a 28.mája 2015 sa budú konať absolventské koncerty žiakov hudobného odboru základného štúdia(1.a 2.časti) a štúdia pre dospelých. Svojim záverečným vystúpením ukončujú primárne umelecké vzdelávanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie na našej škole. Program koncertov je žánrovo pestrý. Odráža záujem žiakov o rozličné hudobné obdobia a štýly. Srdečne pozývame!

Zoznam účinkujúcich  s programom: Pokračovať na Absolventské koncerty 2014/2015

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Folklórnym chodníčkom

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR KVETOŇKA OSLAVUJE
Srdečne pozývame všetkých priaznivcov folklóru- ľudového tanca, spevu a slova dňa 19.mája 2015 o 18 hod. do divadelnej sály Domu kultúry v Seredi na program Folklórnym chodníčkom. Detský folklórny súbor Kvetoňka , ktorý pôsobí v Základnej umeleckej škole Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi oslavuje 5.výročie od svojho založenia.
Členovia súboru sú žiakmi tanečného odboru umeleckej školy, vo svojom repertoári má súbor choreografie rozličných regiónov Slovenska(Šariš, Zemplín, Myjava, Západné Slovensko, Tekov) na priblíženie kultúry a folklóru iných regiónov. Umeleckou vedúcou súboru je Mgr.art.T.Michálek Walzelová.
Súbor reprezentoval ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa a mesto Sereď na XV. ročníku Južnoslovenských detských folklórnych slávnostiach v Dulovciach, v rámci cezhraničnej spolupráce v moravskom meste Tišnov, v kultúrnom programe projektu Comenius, na kultúrno-spoločenských podujatiach v meste Sereď napr. otvorení seredského amfiteátra, májových slávností a iné. Detský folklórny súbor Kvetoňka predstavil aj ornamentník súboru vyhotovený počas tanečného sústredenia na ZUŠ.
Kostýmové vybavenie- kroje jednotlivých regiónov zabezpečuje riaditeľstvo školy v spolupráci s Mestom Sereď a s finančnou podporou rodičov a priaznivcov školy.
A čo je najdôležitejšie? Mladá generácia- šikovné, nadané deti si činnosťou v súbore vytvárajú vzťah k našim slovenským národným nádherným ľudovým tradíciám, zvyklostiam a kultúre vôbec. Lebo aj to je poslanie nielen nás rodičov a dospelých ale aj takej inštitúcie akou je umelecká škola.
Po každom vystúpení súboru si želám, aby zrniečko vzťahu k šíreniu nášho národného cítenia zaklíčilo a vyrástlo do ďalšej generácie. Možno si to zaželáte aj Vy. Radi Vás privítame.
Dagmar Šajbidorová

Plagát a fotogaléria: Pokračovať na Folklórnym chodníčkom

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail