Archív kategorií: Výstava

Záverečná výstava výtvarného odboru na el. pracovisku v Pate

Dňa 20.6.2024 sa konala vernisáž koncoročnej výstavy žiackych prác výtvarného odboru elokovaného pracoviska v Pate pod názvom „Umenie pre každého“. Prezentovali sa tu žiaci svojou celoročnou prácou, ktorú vytvorili pod vedením p. uč. Jarmily Kataríny Lehoczki. 

Výstavu je možné navštíviť v dňoch od 21.6. – 27.6. 2024 v čase od 15:00 do 17:00 h. v Dome kultúry v Pate.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

DOTYKY S UMENÍM

Srdečne Vás pozývame na DOTYKY S UMENÍM – prezentačnú výstavu  výtvarných prác absolventov a žiakov výtvarného odboru venovanú 75.výročiu zriadenia Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi.
Vernisáž sa uskutočnila 12.4.2024 (piatok) o 17:00 hod v Mestskom múzeu – Fándlyho fare v Seredi.  Výstava je sprístupnená pre verejnosť do 10.5.2024.

 

Absolventi  I. stupňa základného štúdia, ktorí vystavujú:

Tr. uč. Mgr. Michaela Šebová, DiS. : 

Eliška Hulinová, Nina Jančovičová, Petronela Lášticová, Damian Muha, Matúš Šona, Vladimír Vašák. 

Tr. uč. Mgr. Mária Horváth Šebová :

Katarína Kráľovičová, Michaela Nagyová, Kristína Pavlovičová, Sofia Sedláková.

Tr. uč. Bc. Jarmila Katarína Lehoczki – elokované pracovisko v Pate:

Viktória Kosmálová, Veronika Urbanová.

 

Pokračovať na DOTYKY S UMENÍM

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

V novom roku po roku ☺

Dňa 28.2.2024 sa v  kultúrnom dome Pata pod záštitou Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, elokované pracovisko Pata uskutočnili koncert a výstava prác výtvarného odboru pod názvom „V novom roku po roku“.

Prezentovali sa tu  žiaci všetkých odborov – hudobného, tanečného a výtvarného. Žiaci sa prezentovali vo výtvarnom odbore až 102 plošnými výtvarnými prácami, v hudobnom odbore v sólovej hre, tiež v speve a nechýbala ani tanečná choreografia.                                  

Opäť sme sa v Pate cítili výborne,vďaka za podporu a spoluprácu p.starostovi PaedDr.J.Berčíkovi,PhD.,p.riad.ZŠ Mgr.J.Martinkovej a všetkým prítomným občanom Paty za skvelé publikum.

 

Pokračovať na V novom roku po roku ☺

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYM 2023

Ďakovanie anjelom strážnym je každoročné vystúpenie žiakov hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Výtvarný odbor zabezpečuje výtvarné spracovanie scény. Dramaturgia programu je ladená    vianočne, duchovne, rozprávkovo. Každým vystúpením sa snažíme odovzdať posolstvo dobra, lásky, šťastia, rodiny, domova. Tou tohoročnou myšlienkou je recept na šťastie od J. Wericha, mať rád ľudí, vzájomne si pomáhať, byť ohľaduplný.
V tomto školskom roku slávi škola 75.výročie založenia, preto sme predstavenie venovali práve tejto udalosti. A výnimočné je pre nás aj tým, že sme nadviazali partnerské vzťahy a prizvali ako hosťa ZUŠ Tišnov (ČR).
Vianočné vystúpenie bolo bohaté na rôznorodosť žánrov, okrem klasickej hudby zazneli aj vianočné melódie a vinše, okrem hudby a tanečných choreografií aj ukážka dramatizácie rozprávky. ZUŠ v Tišnove sa predstavila so svojím vianočným dielom s názvom Vianočné koledovanie a modernými tancami. V programe vystúpilo cca 120 žiakov. Pokračovať na ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYM 2023

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC ŽIAKOV 2023

Na koncoročnej výstave  žiackych prác sú vystavené práce všetkých žiakov študujúcich výtvarný odbor v  Základnej umeleckej škole Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi. Vystavuje okolo 150 žiakov rôzneho veku, od najmenších 6 ročných až po plnoletých žiakov.

Na výstave sú zastúpené rôzne techniky ako kresba, maľba, grafika, modelovanie, dekoratívna tvorba, plošné práce ako aj trojrozmerné objekty.  Stvárnené sú portréty, príroda, zátišia a rôzne iné témy. 

Výstavu pripravili pedagógovia výtvarného odboru:                Mgr.  Michaela Šebová  DiS.  a  zastupujúca  Mgr.  Veronika  Strecká. 

Vernisáž výstavy bola obohatená o hudobný vstup Natálie Bašovej, žiačky pána učiteľa Mgr. Marcela Zachara.

 

Výstava potrvá do 29. 6. 2023  a je  prístupná od 10:00 – 18:00 hod. 

Pokračovať na VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC ŽIAKOV 2023

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail