ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYM 2023

Ďakovanie anjelom strážnym je každoročné vystúpenie žiakov hudobného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Výtvarný odbor zabezpečuje výtvarné spracovanie scény. Dramaturgia programu je ladená    vianočne, duchovne, rozprávkovo. Každým vystúpením sa snažíme odovzdať posolstvo dobra, lásky, šťastia, rodiny, domova. Tou tohoročnou myšlienkou je recept na šťastie od J. Wericha, mať rád ľudí, vzájomne si pomáhať, byť ohľaduplný.
V tomto školskom roku slávi škola 75.výročie založenia, preto sme predstavenie venovali práve tejto udalosti. A výnimočné je pre nás aj tým, že sme nadviazali partnerské vzťahy a prizvali ako hosťa ZUŠ Tišnov (ČR).
Vianočné vystúpenie bolo bohaté na rôznorodosť žánrov, okrem klasickej hudby zazneli aj vianočné melódie a vinše, okrem hudby a tanečných choreografií aj ukážka dramatizácie rozprávky. ZUŠ v Tišnove sa predstavila so svojím vianočným dielom s názvom Vianočné koledovanie a modernými tancami. V programe vystúpilo cca 120 žiakov.

Sprievodnou akciou bola výstava prác žiakov výtvarného odboru s názvom Dotyky s umením – Zima. Výstavné panely získalo Združenie rodičov pri ZUŠ na základe projektu predloženého predsedom Občianskeho združenia Mgr. T. Karmažínom z dotácie mesta Sereď na rok 2023. Vďaka týmto mobilným panelom máme ďalšie možnosti prezentácie mladých výtvarníkov.
Ďakujem všetkým kolegom, pedagogickým aj nepedagogickým, ktorí sa podieľali na príprave tohto projektu. Verím, že vďaka ich zanietenej umeleckej pedagogickej činnosti sme Vám pripravili krásny adventný podvečer.
Naše poďakovanie patrí aj našim podporovateľom: Mestu Sereď, Združeniu rodičov pri ZUŠ a firme BIC Slovakia s.r.o. Sereď a mediálnej podpore: seredskenovinky.sk seredonline.sk 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail