Riaditeľské voľno dňa 27.3.2024

Riaditeľka školy v zmysle §150 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytla  žiakom  ZUŠ  Jána Fischera – Kvetoňa  v Seredi   z prevádzkových dôvodov voľno z riadneho vyučovania na deň: 27.3.2024 (streda).
Riadne vyučovanie na ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi začne od 03.04.2024 (po veľkonočných prázdninách).

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Úspech našich žiakov na celoslovenskej súťaži Hnúšťanský akord

V dňoch 17. – 19. marca 2024 sa v Hnúšti uskutočnil už XXIII. ročník medzinárodnej súťaže Hnúšťanský akord, v ktorej si žiaci hravou formou preverujú svoje vedomosti v predmete hudobná náuka. Za trnavský kraj v kategórii B do celoslovenského kola postúpili žiaci našej ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi, a to troj-členné družstvo v zložení Tamara Gálová, Eva Vavrušková a Matej Široký. Umiestnili sa na krásnom 3.mieste. Žiakov pripravovali učiteľky Mgr. Martina Mániková a Mgr. Soňa Široká. Atmosféra súťaže bola výborná, takže si žiaci okrem pekných cien domov odniesli aj veľa nových príjemných zážitkov.

Nášmu družstvu srdečne gratulujeme!

 

  

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Úspechy výtvarníkov na súťaži S láskou Vincent Van Gogh

Do súťaže S láskou Vincent Van Gogh, ktoré organizovalo CVČ v Trnave sa zapojili aj žiaci výtvarného odboru našej školy. Na súťaži sa úspešne umiestnili výtvarné práce žiakov z elokovaného pracoviska v Pate,     z triedy p. uč. Bc. Jarmily Kataríny Lehoczki.

Umiestnenie žiakov: 1. miesto Tamara Halandová, 2. miesto Gabriela León, 3. miesto Martina Suchánková      a Oskar Terneny. Srdečne gratulujeme !

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail