Naše úspechy v školskom roku 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 bolo z našej školy 32 žiakov úspešných na celoslovenských súťažiach vo všetkých odboroch.

Po prvýkrát sa detský folklórny súbor Kvetoňka zúčastnil na XII.európskom festivale umeleckých škôl v Španielsku.

Úspešní žiaci boli v závere roka ocenení primátorom mesta Sereď Ing. M. Tomčányim a riad.ZUŠ D.Šajbidorovou, DiS.art.

Zoznamy ocenených žiakov

Gratulujeme

Žiaci ocenení primátorom mesta Sereď 2015 2016

Žiaci ocenení riad zuš 2015 2016

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oznam o voľnom pracovnom mieste

  1. Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď

2.Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na gitare)

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na husliach)

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na bicie nástroje)

3.Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších prepisov Pokračovať na Oznam o voľnom pracovnom mieste

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva prieskum trhu – zákazka s podlimitnou hodnotou na dodanie predmetu obstarávania

Názov zákazky:

„Maliarske a natieračské práce na  Základnej umeleckej škole Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi“.

Druh zákazky:

Služba

Hlavné miesto poskytovania služieb- sídlo dodávateľa.:

Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa, Komenského 1136/36, Sereď.

Pokračovať na Výzva na predloženie cenovej ponuky

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail