Vyučovanie na ZUŠ od 29.11.2021-dištančné vyučovanie

Vážení rodičia, žiaci,

oznamujem Vám, že minister školstva SR rozhodol dňa 26.11.2021 o prerušení vyučovania na základnej umeleckej škole od 29.11.2021 do 9.1.2022.

Na základe uvedeného bude vyučovanie na našej škole prebiehať  od 29.11.2021 dištančne vo všetkých odboroch:

  • Skupinové vyučovanie :výtvarný, tanečný odbor,hudobný odbor-hudobná náuka), bolo dohodnuté s pedagógmi formou aplikácie zoom,(príp. zmena možná po dohode PZ a žiakov skupiny, ohlásená riad.ZUŠ)
  • ostatné predmety-komorná,súborová hra, zborový spev, komorný spev, súbor, korepetície po dohode s vyučujúcim pedagógom
  • Individuálne vyučovanie: po dohode s triednym učiteľom

Vyučovanie v jednotlivých odboroch dohodnú triedni a vyučujúci pedagógovia v priebehu pondelka 29.11.2021.

O schválenom dátume vianočných prázdnin Vás budem informovať.

Vážení rodičia,žiaci,

ďakujeme Vám vopred za ústretovosť a spoluprácu pri spracovaní nových rozvrhov a termínov výučby.

Verím, že spoločnými silami zvládneme aj túto neľahkú situáciu.

Všetkým prajem pevné zdravie

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Vyučovanie na ZUŠ od 15.11.2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujem Vám, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu v okrese Galanta od 15.11.2021(II.stupeň varovania-bordová  farba Covid automatu) bude vyučovanie nasledovne:

  • individuálne vyučovanie bez zmien-t.j.v prezenčnej forme
  • skupinové vyučovanie prezenčne s obmedzeniami-t.j. vyučovanie v menších skupinách, delenie skupín

O uvedenom Vás budú informovať pedagógovia skupinového vyučovania.

Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť.

So želaním pevného zdravia

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail