Všetky príspevky Dagmar Šajbidorová

Oznam o prerušení vyučovania na ZUŠ od 30.3.2020, informácie o poplatkoch-školnom

 

V nadväznosti na opatrenia prijaté na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. 03. 2020, Krízového štábu mesta Sereď zo dňa 25. 03. 2020 oznamujem žiakom, a rodičom ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi nasledovné informácie:

 • ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi zostáva zatvorená od 30.3.2020 do odvolania
 • Mesto Sereď- zriaďovateľ školy znižuje príspevok zákonných zástupcov žiakov na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi za mesiac marec 2020 v odboroch hudobný, výtvarný, tanečný a to:

v prípravnom štúdiu, základnom štúdium a štúdiu pre dospelých -pre plnoletú osobu do 25 rokov -študujúcu, ktorá nemá vlastný príjem:

v individuálnom vyučovaní z 10 € na 3,18 €

v skupinovom vyučovaní zo 7 € na 2,23 €

v štúdiu pre dospelých pre plnoletú osobu, ktorá má vlastný príjem:

v individuálnom vyučovaní zo 70 € na 22,27 €

 v skupinovom vyučovaní zo 40 € na 12,73 €

 Zníženie za mesiac marec bude odrátané od príspevku za prvý mesiac po obnovení   výchovno-vzdelávacieho procesu

 • Mesto Sereď vyzýva zákonných zástupcov žiakov ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi, aby za mesiac apríl 2020 zatiaľ neuhrádzali  príspevky – školné pre základnú umeleckú školu. Ak už príspevky uhradili, budú finančné prostriedky odrátané z príspevkov ďalších mesiacov po obnovení výchovno-vzdelávacieho procesu. V prípade, že nedôjde v mesiaci apríl alebo máj k obnoveniu výučby na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi, odpustí Mesto Sereď poplatky za tieto mesiace, prípadne za pomernú časť týchto mesiacov. O odpustení alebo znížení príspevku bude Mesto Sereď informovať. 

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

VÝTVARNÝ ODBOR-oznam pre žiakov

   

 Pre vyhlásenie krízového stavu ohľadom šírenia vírusového ochorenia v SR sme nemohli sprístupniť v marci každoročnú výstavu absolventov a žiakov výtvarného odboru školy s názvom Dotyky s umením. Žiakov pripravovali pedagogičky Eva Šmigrovská,DiS.,Bc.Jarmila Katarína Lehoczki a Mgr. Michaela Šebová. Výstava je inštalovaná v mestskom múzeu Fándlyho fare v Seredi s podporou vedúcej múzea p.Márie Dikovej.

Prezrite si výtvarné práce žiakov na uvedenom linku:

https://www.facebook.com/pg/Mestsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-F%C3%A1ndlyho-fara-v-Seredi-115324741879142/photos/?tab=album&album_id=2861596740585248

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

HUDOBNÝ ODBOR-oznam pre žiakov

 
 Hudobná náuka:
Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu a vyhlásenie krízového stavu v SR založili sme e- mailovú adresu, na ktorej sa nachádzajú materiály a úlohy z hudobnej náuky pre jednotlivé ročníky.Učivo si preštudujte a úlohy spracujte do 2 týždňov(3.4.2020). Dúfame, že aspoň týmto spôsobom vynahradíme vyučovanie hudobnej  náuky na našej škole.
Heslo: jfkveton76
Ak by ste mali nejaké otázky k úlohám, kontaktujte p. uč. Mgr.M.Gálovú na emailovej adrese martina.galova.huaj@gmail.com
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oznam o prerušení vyučovania na ZUŠ od 16.3.2020-27.3.2020 (vrátane)

 

Vážení  rodičia, žiaci, verejnosť mesta Sereď,

na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Na základe horeuvedeného a metodického materiálu zriaďovateľa oznamujem:

 • V období od 16.marca 2020 do 27.marca 2020 vrátane sa na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi (aj na elokovanom pracovisku ZUŠ v Pate) nevyučuje
 • Ak by žiak, prípadne rodič-zákonný zástupca žiaka mal záujem o individuálne informácie ohľadom štúdia, môže kontaktovať triedneho učiteľa na kontakt, ktorý mu triedny učiteľ zverejnil, prípadne na email: zussered@azet.sk
 • Kontaktné údaje na:  ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa: zussered@azet.sk,                                                                                                         tel. č.:0911 196 155- riaditeľka školy,   tel. č: 0907 731 937 -zástupca riaditeľky školy 
 • O prípadných zmenách alebo ďalších aktuálnych informáciách ohľadom vyučovania na ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi  Vás budeme informovať.                                                                          Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oznam o poskytnutí riaditeľského voľna na ZUŠ

 

Týmto oznamujeme, že riaditeľka školy v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. a Vyhlášky MŠ SR č.518/2010 poskytla žiakom ZUŠ voľno z riadneho vyučovania

na dni  11.03.2020 – 13.03.2020

z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19.

V súvislosti s uvedením ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi ruší všetky plánované akcie s účinnosťou do 31.03.2020.

V súlade s odporúčaním zriaďovateľa, Ministerstva školstva SR a stanoviskom Hlavného  hygienika SR dôrazne odporúčame:

 • aby sa žiaci počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí a miest s veľkým počtom ľudí
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu
 • nedotýkať sa očí, nosa, úst neumytými rukami
 • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša
 • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, korí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Organizovali sme okresné kolo celoslovenskej súťaže Hnúšťanský akord 2019/2020

 

Piatok 13.decembra sa stal postupovým dňom pre družstvá žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi do celoslovenského kola vedomostnej súťaže z hudobnej náuky Hnúšťanský akord, ktorý sa každoročne organizuje v marci už 21 rokov v meste Hnúšťa.
V tento deň sa konalo na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi okresné kolo súťaže a družstvá A a B zo Serede si zmerali sily s družstvami zo Základnej umeleckej školy v Sládkovičove. Riešili sa úlohy v 4 oblastiach, ktoré zahŕňali hudobné výrazy, hudobné nástroje, rytmus, skladanie a transponovanie piesní, počúvanie hudobných ukážok, osemsmerovky…všetko zábavnou formou, ale s časovým limitom.
Postup si vybojovali žiaci ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi Nina Scherhauferová, Natália Bírešová a Katarína Kavoňová z družstva A a Ema Borkovičová, Zuzana Javorová a Max Fekeč z družstva B. Pripravovali ich učiteľky Mgr.Magda Vrábelová a Mgr.Martina Gálová.
Všetkým gratulujeme a držíme palce v celoslovenskom kole!

Autor článku: Mgr.Magda Vrábelová

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ďakovanie anjelom strážnym 2019

Milí priatelia,vážení rodičia,

aj v tomto roku zas, prichádza vianočný čas. Anjeli hľadia z neba,
pomôžu čo treba?

Všetko o Vianociach, radostiach, túžbach a pokore sme pripravili pre všetkých Vás, malých aj veľkých, deti aj dospelých. Každoročné vianočné
vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi s názvom

Ďakovanie anjelom strážnym sa bude konať dňa 10.decembra 2019 ( utorok)
o 17,00 hod. v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi.

Ste všetci srdečne pozvaní. Vstup je voľný!

A prekvapenie: Na javiskovej oblohe zažiari anjel, výtvarníci z našej
školy Vám ponúknu vianočné darčeky a všetko ostatné si pozriete na predstavení.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail