V novom roku po roku ☺

Dňa 28.2.2024 sa v  kultúrnom dome Pata pod záštitou Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, elokované pracovisko Pata uskutočnili koncert a výstava prác výtvarného odboru pod názvom „V novom roku po roku“.

Prezentovali sa tu  žiaci všetkých odborov – hudobného, tanečného a výtvarného. Žiaci sa prezentovali vo výtvarnom odbore až 102 plošnými výtvarnými prácami, v hudobnom odbore v sólovej hre, tiež v speve a nechýbala ani tanečná choreografia.                                  

Opäť sme sa v Pate cítili výborne,vďaka za podporu a spoluprácu p.starostovi PaedDr.J.Berčíkovi,PhD.,p.riad.ZŠ Mgr.J.Martinkovej a všetkým prítomným občanom Paty za skvelé publikum.

 

Pokračovať na V novom roku po roku ☺

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail