Všetky príspevky Mgr. Michaela Šebová, DiS.

ZUŠ J.F. Kvetoňa na Seredskom hodovom jarmoku

Včera sme inštalovali Lavičku slávy. Nájdete ju v zámockom parku pri kaštieli v Seredi. Je to projekt Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja. Lavička je namaľovaná podľa námetu G.Klimta – Strom života. Súčasťou Lavičky slávy je fotostena s názvom Staň sa súčasťou umeleckého diela. Znázorňuje krídla ako symbol slobody, ktorá je potrebná pre každého umelca, človeka.
Stačí sa ku krídlam postaviť, urobiť foto a už ste aj vy súčasťou umeleckého diela.
Na Lavičke slávy sme v čase seredského hodového jarmoku a to dňa 21.6.2024 od 16,00-18,00 hod. hudobníci, speváci, recitátori, dňa 22.6.2024 od 16,00-18,00 hod. výtvarníci a ich tvorivé dielničky, výroba šperkov.
Ďakujeme za podporu Trnavskému samosprávnemu kraju a Mestu Sereď.
Príďte medzi nás…Tešíme sa na Vás 

 

 

Bližšie info o projekte:
Autor: D.Šajbidorová, DiS.art.
Dielo realizovali: výtvarníčky Mgr. M.Šebová,DiS., Mgr. M.Horváth Šebová
Technické spracovanie: Marián Moskaľ, DiS.art.
Vstupy zabezpečovali pedagógovia: M. Mudrochová, DiS.art., Mgr. J.Takáč, S.Šárkány, DiS.art.,          M.Kukučka, DiS.art., Mgr.art. M.Balla, ArtD., D.Šajbidorová, DiS.art.,  Mgr. M.Šebová, Mgr. M.Horváth Šebová

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Záverečná výstava výtvarného odboru na el. pracovisku v Pate

Dňa 20.6.2024 sa konala vernisáž koncoročnej výstavy žiackych prác výtvarného odboru elokovaného pracoviska v Pate pod názvom „Umenie pre každého“. Prezentovali sa tu žiaci svojou celoročnou prácou, ktorú vytvorili pod vedením p. uč. Jarmily Kataríny Lehoczki. 

Výstavu je možné navštíviť v dňoch od 21.6. – 27.6. 2024 v čase od 15:00 do 17:00 h. v Dome kultúry v Pate.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ARTPARÁDA 2024

Vážení rodičia, žiaci, priatelia umenia, srdečne Vás pozývame na galavečer talentovaných a úspešných žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi, ktorý sa uskutoční 10. júna 2024 o 17:00 hod. v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi.

V programe vystúpia aj žiaci ocenení na medzinárodných a celoslovenských súťažiach v školskom roku 2023/2024.

Súčasťou bude aj výstava výtvarných prác žiakov výtvarného odboru. 

Na tento deň 10.6.2024 poskytla riaditeľka školy v zmysle §150 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiakom  ZUŠ  Jána Fischera – Kvetoňa  v Seredi   z organizačných dôvodov voľno z riadneho vyučovania.
Riadne vyučovanie na ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi začne od 11.6.2024.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Rozšírenie knižnice a doplnenie materiálu pre VO v ZUŠ Sereď

V našich  triedach postupne rozširujem zbierku kníh s odbornou literatúrou, ktorú využívame pri rôznych metodických a výtvarných technikách. Slúžia nám ako pomôcka k zobrazovaniu konkrétnych výtvarných tém. Taktiež s nárastom počtu žiakov v jednotlivých triedach dopĺňame potreby pre žiakov, z tohto dôvodu nám pribudli nové pomôcky. 

Všetok materiál a pomôcky boli zakúpené zo Združenia rodičov pri ZUŠ. Ďakujeme veľmi pekne. ☺

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

DOTYKY S UMENÍM

Srdečne Vás pozývame na DOTYKY S UMENÍM – prezentačnú výstavu  výtvarných prác absolventov a žiakov výtvarného odboru venovanú 75.výročiu zriadenia Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi.
Vernisáž sa uskutočnila 12.4.2024 (piatok) o 17:00 hod v Mestskom múzeu – Fándlyho fare v Seredi.  Výstava je sprístupnená pre verejnosť do 10.5.2024.

 

Absolventi  I. stupňa základného štúdia, ktorí vystavujú:

Tr. uč. Mgr. Michaela Šebová, DiS. : 

Eliška Hulinová, Nina Jančovičová, Petronela Lášticová, Damian Muha, Matúš Šona, Vladimír Vašák. 

Tr. uč. Mgr. Mária Horváth Šebová :

Katarína Kráľovičová, Michaela Nagyová, Kristína Pavlovičová, Sofia Sedláková.

Tr. uč. Bc. Jarmila Katarína Lehoczki – elokované pracovisko v Pate:

Viktória Kosmálová, Veronika Urbanová.

 

Pokračovať na DOTYKY S UMENÍM

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail