Všetky príspevky Mgr. Michaela Šebová, DiS.

Riaditeľské voľno dňa 27.3.2024

Riaditeľka školy v zmysle §150 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytla  žiakom  ZUŠ  Jána Fischera – Kvetoňa  v Seredi   z prevádzkových dôvodov voľno z riadneho vyučovania na deň: 27.3.2024 (streda).
Riadne vyučovanie na ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi začne od 03.04.2024 (po veľkonočných prázdninách).

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Úspechy výtvarníkov na súťaži S láskou Vincent Van Gogh

Do súťaže S láskou Vincent Van Gogh, ktoré organizovalo CVČ v Trnave sa zapojili aj žiaci výtvarného odboru našej školy. Na súťaži sa úspešne umiestnili výtvarné práce žiakov z elokovaného pracoviska v Pate,     z triedy p. uč. Bc. Jarmily Kataríny Lehoczki.

Umiestnenie žiakov: 1. miesto Tamara Halandová, 2. miesto Gabriela León, 3. miesto Martina Suchánková      a Oskar Terneny. Srdečne gratulujeme !

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

V novom roku po roku ☺

Dňa 28.2.2024 sa v  kultúrnom dome Pata pod záštitou Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, elokované pracovisko Pata uskutočnili koncert a výstava prác výtvarného odboru pod názvom „V novom roku po roku“.

Prezentovali sa tu  žiaci všetkých odborov – hudobného, tanečného a výtvarného. Žiaci sa prezentovali vo výtvarnom odbore až 102 plošnými výtvarnými prácami, v hudobnom odbore v sólovej hre, tiež v speve a nechýbala ani tanečná choreografia.                                  

Opäť sme sa v Pate cítili výborne,vďaka za podporu a spoluprácu p.starostovi PaedDr.J.Berčíkovi,PhD.,p.riad.ZŠ Mgr.J.Martinkovej a všetkým prítomným občanom Paty za skvelé publikum.

 

Pokračovať na V novom roku po roku ☺

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail