Otvárame nový šk.rok 2020/2021-Pokyny riaditeľky školy

Milí žiaci,rodičia,

dňa 2.9.2020 otvárame  nový školský rok 2020/2021.

Prosím, prečítajte si pokyny zohľadňujúce opatrenia a prevádzku školy počas mimoriadnej epidemiologickej situácie.

Základné opatrenia:

 • všetci žiaci,zamestnanci,príp.rodičia sa pohybujú v priestoroch ZUŠ s prekrytím dýchacích ciest-rúškom
 • všetci žiaci,zamestnanci,príp.rodičia vstupujú do jednotlivých blokov cez vstupný filter, nachádza sa  v bloku A ,vchod č.2(kde sa meria teplota)
 • po vstupnom filtri žiak ide na vyučovanie do blokov A.B,C,D
 • priu vstupe do bloku vykoná dezinfekciu rúk( bezdotyková dezinfekcia,umytie rúk)
 • žiak odovzdá tr.učiteľovi zdravotný dotazník o bezinfekčnosti (tlačivo dolu)
 • individuálne vyučovanie bude prebiehať v interiéri školy, s použitím rúšok okrem vyučovania spevu, dychových nástrojov,kde je potrebné dodržať odstup 2 m, ochranný štít u pedagóga
 • skupinové vyučovanie bude prebiehať v exteriéri do 20.9.2020 rúško nie je povinné, v prípade nepriaznivého počasia v triedach, s rúškom, s dodržaním 2m odstupu

V prípade nejasností, kontaktujte nás emailom na zussered@azet.sk príp. svojho triedneho učiteľa.

Opatrenia slúžia na zaistenie bezpečnosti nás všetkých,t.j. zamestnancov školy , žiakov a rodičov.Prosím dodržujme ich spoločne,aby sme sa mohli spoločne chrániť.

Vopred Vám ďakujeme .

A už sa na Vás naozaj veľmi tešíme!

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Prijímacie skúšky na našej ZUŠ od 2.9.2020-10.9.2020

Mesto Sereď ako zriaďovateľ ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa  v Seredi v súlade s ustanovením §150 ods.8 a § 161k zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bodu 5.2 Rozhodnutia o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

určuje

termín prijímacích skúšok na školský rok 2020/2021

v pracovných dňoch od 2.septembra 2020 do 10.septembra 2020 v čase od 13,30 hod. do 17,00 hod.

Odbory: hudobný, výtvarný, tanečný

Druh štúdia: prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium pre dospelých

Miesto konania : budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Komenského 1136/36,  926 00  Sereď

V súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami je vstup uchádzača do priestorov školy možný :

 • len s 1.rodičom
 • cez vstupný filter
 • s prekrytím dýchacích ciest
 • s dodržiavaním odstupu: 2m

Prijímacie skúšky na elokovanom pracovisku v Pate, Školská 240 sa budú konať 4.septembra 2020 od 15,00 -17,00 hod.

Ďalši informácie ohľadom prijímania žiakov na štúdium:

Pokračovať na Prijímacie skúšky na našej ZUŠ od 2.9.2020-10.9.2020

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail