Otvárame nový šk.rok 2020/2021-Pokyny riaditeľky školy

Milí žiaci,rodičia,

dňa 2.9.2020 otvárame  nový školský rok 2020/2021.

Prosím, prečítajte si pokyny zohľadňujúce opatrenia a prevádzku školy počas mimoriadnej epidemiologickej situácie.

Základné opatrenia:

  • všetci žiaci,zamestnanci,príp.rodičia sa pohybujú v priestoroch ZUŠ s prekrytím dýchacích ciest-rúškom
  • všetci žiaci,zamestnanci,príp.rodičia vstupujú do jednotlivých blokov cez vstupný filter, nachádza sa  v bloku A ,vchod č.2(kde sa meria teplota)
  • po vstupnom filtri žiak ide na vyučovanie do blokov A.B,C,D
  • priu vstupe do bloku vykoná dezinfekciu rúk( bezdotyková dezinfekcia,umytie rúk)
  • žiak odovzdá tr.učiteľovi zdravotný dotazník o bezinfekčnosti (tlačivo dolu)
  • individuálne vyučovanie bude prebiehať v interiéri školy, s použitím rúšok okrem vyučovania spevu, dychových nástrojov,kde je potrebné dodržať odstup 2 m, ochranný štít u pedagóga
  • skupinové vyučovanie bude prebiehať v exteriéri do 20.9.2020 rúško nie je povinné, v prípade nepriaznivého počasia v triedach, s rúškom, s dodržaním 2m odstupu

V prípade nejasností, kontaktujte nás emailom na zussered@azet.sk príp. svojho triedneho učiteľa.

Opatrenia slúžia na zaistenie bezpečnosti nás všetkých,t.j. zamestnancov školy , žiakov a rodičov.Prosím dodržujme ich spoločne,aby sme sa mohli spoločne chrániť.

Vopred Vám ďakujeme .

A už sa na Vás naozaj veľmi tešíme!

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail