DOTYKY S UMENÍM

Srdečne Vás pozývame na DOTYKY S UMENÍM – prezentačnú výstavu  výtvarných prác absolventov a žiakov výtvarného odboru venovanú 75.výročiu zriadenia Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi.
Vernisáž sa uskutočnila 12.4.2024 (piatok) o 17:00 hod v Mestskom múzeu – Fándlyho fare v Seredi.  Výstava je sprístupnená pre verejnosť do 10.5.2024.

Absolventi  I. stupňa základného štúdia, ktorí vystavujú:

Tr. uč. Mgr. Michaela Šebová, DiS. : 

Eliška Hulinová, Nina Jančovičová, Petronela Lášticová,

Damian Muha, Matúš Šona, Vladimír Vašák. 

Tr. uč. Mgr. Mária Horváth Šebová :

Katarína Kráľovičová, Michaela Nagyová, Kristína Pavlovičová, Sofia Sedláková.

Tr. uč. Bc. Jarmila Katarína Lehoczki – elokované pracovisko v Pate:

Viktória Kosmálová, Veronika Urbanová.

Pokračovať na DOTYKY S UMENÍM

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Organizujeme koncert v rámci cyklu koncertov Hudba na radnici v Seredi,,Pýtate sa ma, odkiaľ beriem svoje myšlienky? Nemôžem to s určitosťou povedať. Prichádzajú nevolané, nepriamo aj bezprostredne, mohol by som ich uchopiť do rúk v prírode, lese... u básnika sa premenia v slová a u mňa v tóny, ktoré znejú, šumia, burácajú, až konečne stoja v notách predo mnou.“                   L.van Beethoven
Vážení priatelia hudobného umenia,
rada by som Vás pozvala na koncert, ktorý po prvýkrát organizujeme v obradnej sieni Mestského úradu v Seredi v rámci cyklu koncertov Hudba na radnici
s podporou Mesta Sereď a ZRŠ pri ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa, dňa 17.4.2024 o 17,30 hod.

V programe vystúpia: Komorné duo Ján Timčák- husle,Zuzana Zamborská -klavír  a žiaci ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi.

Z verejných zdrojov koncert podporil Fond na podporu umenia.

Vstup je voľný
Ste srdečne vítaní

Dagmar ŠAJBIDOROVÁ, DiS.art.-riaditeľka školy

Info o interpretoch:Hudba na radnici_bulletin sered 17.04

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Riaditeľské voľno dňa 27.3.2024

Riaditeľka školy v zmysle §150 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytla  žiakom  ZUŠ  Jána Fischera – Kvetoňa  v Seredi   z prevádzkových dôvodov voľno z riadneho vyučovania na deň: 27.3.2024 (streda).
Riadne vyučovanie na ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi začne od 03.04.2024 (po veľkonočných prázdninách).

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Úspech našich žiakov na celoslovenskej súťaži Hnúšťanský akord

V dňoch 17. – 19. marca 2024 sa v Hnúšti uskutočnil už XXIII. ročník medzinárodnej súťaže Hnúšťanský akord, v ktorej si žiaci hravou formou preverujú svoje vedomosti v predmete hudobná náuka. Za trnavský kraj v kategórii B do celoslovenského kola postúpili žiaci našej ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi, a to troj-členné družstvo v zložení Tamara Gálová, Eva Vavrušková a Matej Široký. Umiestnili sa na krásnom 3.mieste. Žiakov pripravovali učiteľky Mgr. Martina Mániková a Mgr. Soňa Široká. Atmosféra súťaže bola výborná, takže si žiaci okrem pekných cien domov odniesli aj veľa nových príjemných zážitkov.

Nášmu družstvu srdečne gratulujeme!

 

  

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Úspechy výtvarníkov na súťaži S láskou Vincent Van Gogh

Do súťaže S láskou Vincent Van Gogh, ktoré organizovalo CVČ v Trnave sa zapojili aj žiaci výtvarného odboru našej školy. Na súťaži sa úspešne umiestnili výtvarné práce žiakov z elokovaného pracoviska v Pate,     z triedy p. uč. Bc. Jarmily Kataríny Lehoczki.

Umiestnenie žiakov: 1. miesto Tamara Halandová, 2. miesto Gabriela León, 3. miesto Martina Suchánková      a Oskar Terneny. Srdečne gratulujeme !

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

V novom roku po roku ☺

Dňa 28.2.2024 sa v  kultúrnom dome Pata pod záštitou Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, elokované pracovisko Pata uskutočnili koncert a výstava prác výtvarného odboru pod názvom „V novom roku po roku“.

Prezentovali sa tu  žiaci všetkých odborov – hudobného, tanečného a výtvarného. Žiaci sa prezentovali vo výtvarnom odbore až 102 plošnými výtvarnými prácami, v hudobnom odbore v sólovej hre, tiež v speve a nechýbala ani tanečná choreografia.                                  

Opäť sme sa v Pate cítili výborne,vďaka za podporu a spoluprácu p.starostovi PaedDr.J.Berčíkovi,PhD.,p.riad.ZŠ Mgr.J.Martinkovej a všetkým prítomným občanom Paty za skvelé publikum.

 

Pokračovať na V novom roku po roku ☺

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail