Otvorenie elokovaného pracoviska ZUŠ v Pate

 

Oznamujeme žiakom,rodičom a verejnosti,že MŠ SR schválilo žiadosť o zriadenie elokovaného pracoviska na ZŠ Školská 240 v Pate.

Na základe tohto rozhodnutia bolo zriadené elokované pracovisko ako súčasť Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa,Školská 240 Pata s účinnosťou od 1.9.2018.

Vzhľadom na personálne zabezpečenie boli prijatí žiaci na štúdium v šk.roku 2018/219  vo výtvarnom a hudobnom odbore.

Zoznam prijatých žiakov na elokovanom pracovisku ZUŠ  v Pate TU:

zoznam-ziakov-priajtych-na-studium-na-zu-s-sered_elokovane-pracovisko-pata-v-sk.ro–ku-2018_2019

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Vyhlásenie dodatočných prijímacích skúšok na šk.rok 2018/2019

 

Riaditeľ/ka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

vyhlasuje

dodatočné prijímacie skúšky

do výtvarného,hudobného a tanečného odboru

na školský rok 2018/2019

Miesto a termín konania prijímacích skúšok :

  • ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa Komenského 1136/36 Sereď:

4.9.2018 – 7.9.2018(všetky odbory)         od 13,00 hod. do 17,00 hod.

  •  Elokované pracovisko Školská 240 Pata

4.9.2018 – 7.9.2018( iba výtvarný odbor)   od 12,00 hod. do 17,00 hod.

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Zoznam žiakov prijatých na štúdium v šk.roku 2018/2019

Milí žiaci,vážení rodičia!

Vitajte medzi záujemcami o umelecké vzdelávanie v Seredi,na ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi. Ďakujeme za Váš záujem o štúdium na našej škole.Želám Vám veľa úspechov a príjemných chvíľ počas štúdia.

Zverejňujeme zoznam žiakov, ktorí boli prijatí na štúdium v šk.roku 2018/2019 podľa jednotlivých odborov./príloha dolu/

Prídite si zadeliť vyučovanie u pedagógov, ktorých máte v zozname. Títo pedagógovia Vám podajú ďalšie informácie ohľadom rozvrhu hodín,rozhodnutia o prijatí, spôsobu platieb školného,atď.

Zadelenie hodín je potrebné zrealizovať u pedagógov v termíne:

3.9.2018  od  8,00 – 16,00 hod.

4.9.2018 – 7.9.2018  od 12,00 hod. – 17,00 hod.

V príp. nejasností kontaktujte riaditeľstvo školy.

Dagmar  Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy

ZOZNAM ŽIAKOV PRIJATÝCH NA ŠTÚDIUM V šk.roku 2018_2019 (2)

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Oznam o voľnom pracovnom mieste v šk.roku 2018/2019

1. Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36,926 01 Sereď

2. Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na gitare)

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na husliach – príp. s kombináciou hudobná náuka)

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním výtvarná výchova)

3. Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších prepisov

4.  Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • štrukturovaný životopis

Ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybratého uchádzača

5. Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom

Nástup do zamestnania: 3.9.20182

Pracovný úväzok:  50%-100% podľa dohody

Prax vítaná

V súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôžeme evidovať Vaše osobné údaje v databáze ZUŠ bez Vášho prechádzajúceho zvolenia. Preto je dôležité poslať alebo osobne doručiť na našu adresu vlastnoručne podpísané vyhlásenie obsahujúce Váš súhlas na evidovanie Vašich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, trvalé bydlisko,emailová adresa a  telefónne číslo na účel spracovania žiadosti o zamestnanie. Uvádzajte  aj  informáciu, na akú dobu udeľujete súhlas.

 Vyhlásenie sa môže nachádzať aj v závere Vášho životopisu.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte v termíne do 17.8.2018 emailom alebo poštou.

 

Kontakt, príp. bližšie informácie: t.č.:0911 196 155-riaditeľka školy, email: zussered@azet.sk

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Prijímacie skúšky do ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi na šk.rok 2018 /2019

   Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

vyhlasuje

 prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného  odboru

na školský rok 2018/2019

Termín konania prijímacích skúšok :       13.6.2018 – 15.6. 2018

                                                                                         od 14,00 do 18,00 hod.

Miesto : budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Komenského 1136/36,  926 00   Sereď (blok B,tr.č.7) Pokračovať na Prijímacie skúšky do ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi na šk.rok 2018 /2019

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ÚSPEŠNÍ HUSLISTI A ŠPIČKOVÝ HRÁČ S PEKNÝM TÓNOM

 

Hra na husliach si získava na Základnej umeleckej škole Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi čoraz viac obdivovateľov. Svedčí o tom každoročný nárast záujemcov o štúdium na prijímacích skúškach, ale aj vystúpenia žiakov – huslistov na akciách umeleckej školy v Seredi. Výkony žiakov pod pedagogickým vedením skúseného huslistu Milana Riga boli ocenené aj na celoslovenskej súťaži žiakov ZUŠ v hre na husliach v Kremnici. Žiaci našej školy predviedli svoj talent a porota v zložení husľových  umelcov zo SR a ČR ( P. Michalica, S. Mucha, Novotný) ich ohodnotila priamo po výkone s umiestnením:

Jakub Štibrány – strieborné pásmo,

Karol Kilian –  bronzové pásmo,

Simona Poláková – bronzové pásmo

Súťažiacich sprevádzala na klavíri pani učiteľka Daniela Belancová. Žiaci sa tešili úspechom a súťaž sa im páčila. Pokračovať na ÚSPEŠNÍ HUSLISTI A ŠPIČKOVÝ HRÁČ S PEKNÝM TÓNOM

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Keyboardisti vybojovali bronzové pásma

Úroveň keyboardovej hry na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa je vysoká. Svedčia o tom úspechy žiakov  z triedy pedagóga Mariána Bihariho. Nebolo to inak ani  na XI. ročníku celoštátnej súťažnej prehliadke základných umeleckých škôl SR a ČR v hre na keyboarde  v Považskej Bystrici. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Bruno Štibrány a Barbora Kopálová. Svedomitou prípravou, presvedčivou muzikalitou a dobrým výberom skladieb obhájili svoje interpretačné majstrovstvo a umiestnili sa (každý vo svojej kategórií) v bronzovom pásme.

„Som s výkonom svojich žiakov naozaj spokojný, “vyjadril sa ich triedny učiteľ Marián Bihari „napriek tomu, že je vysoká úroveň súťažiach, repertoár žánrovo náročný  a tiež  kvalita keyboardov – hudobných nástrojov je na špičkovej úrovni, žiaci hrali koncentrovane a spoľahlivo. Na súťaži sme si vypočuli interpretácie aj ďalších výborných keyboardistov, čo je pre štúdium žiakov a ich  motiváciu veľmi dôležité.“

Hudobné majstrovstvo aj v tomto roku  posudzovala porota s medzinárodným obsadením.

K úspechu srdečne gratulujeme.

                                                                                                

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail