Družstva žiakov zo Serede opäť v celoslovenskom kole Hnúšťanský akord

 
 
Vedomostná súťaž žiakov základných umeleckých škôl  v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord má už dlhú tradíciu a vysokú úroveň. V dňoch 10.-12.marca 2019 prebehol v Hnúšti už XXI.ročník celoslovenského kola tejto súťaže, kde nechýbali zaujímavé úlohy, ktoré sa riešili formou hádaniek, osemsmeroviek, krížoviek, kvízov a súťažiaci museli preukázať aj vedomosti v oblasti počúvania skladieb z rôznych hudobných období. Tak ako aj po iné roky, organizátorom súťaže bola ZUŠ v Hnúšti a úlohy pripravila autorka súťaže a predsedníčka odbornej komisie poverená MŠVVaŠ SR Mgr.Gabriela Füssyová, DiS.art. 
Do celoslovenského kola postúpili z okresných a krajských kôl trojčlenné družstvá  a stretli sa tu tí najlepší z ôsmich krajov Slovenska. Z Trnavského kraja postúpili žiaci ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi pod vedením Mgr.Magdy Vrábelovej. 
V kategórii A reprezentovali Sereď najmladší žiaci Nina Scherhauferová, Natália Bírešová a Katarína Kavoňová, ktorí skončili na piatom mieste a v kategórii B si merali sily Ema Borkovičová, Max Fekeč a Zuzana Javorová. Tretie miesto im uniklo iba o vlások, ale získali zato titul MuMuDr. (Muzikant mudrlant) a Cenu prof.Juraja Hatríka.  
Po celoslovenskom kole nasledovalo medzinárodné kolo v zastúpení víťazných družstiev z Popradu za Slovensko a družstiev z Prahy za Českú republiku.
Sprievodné programy pre súťažiacich boli tohto roku naozaj veľmi bohaté a deti sa s veľkým oduševnením a radosťou zapojili do dvoch workshopov.
Prvým bol improvizovaný hudobný workshop Mgr.art.Zuzany Flamovej, ArtD. z Bratislavy s rytmickými hrami  na telo a rôzne predmety pod názvom Zvuky a v druhom hudobno-pohybovom workshope s PhDr. Jiřinou Jiřičkovou, PhD. z Prahy boli žiaci nadšení z hry na perkusívne plastové nástroje bobowhackers.

Veľmi príjemným zakončením  bol koncert klavírneho dua Ádám Baráz a Alisa Yajima z Budapešti. 

Mgr.Magda Vrábelová
 
 
 
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Oznam o voľnom pracovnom mieste

 

  • Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď

  • Príslušná pracovná pozícia: Údržbár
  • Požadované vzdelanie: Stredné odborná škola alebo stredné odborné učilište s povahou remeselných údržbárskych prác
  • Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis

Ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybratého uchádzača

  •  Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

Nástup do zamestnania: 1.4.2019

Pracovný úväzok:  50% príp .podľa dohody

Prax vítaná

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte v termíne do 29.3.2019

Kontakt, príp. bližšie informácie: t.č.:0911 196 155, email:zussered@azet.sk

Oznam o voľnom pracovnom mieste_údržbár_ZUŠ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Slávnostný večer pri príležitosti 70.výročia založenia školy

 

 Srdečne pozývame všetkých na oslavy 70.výročia založenia umeleckej školy v Seredi, ktoré sa uskutočnia dňa 10.12.2018 o 17 hod. v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi. V programe vystúpia žiaci, bývalí absolventi a pedagógovia školy. Za tieto roky pôsobenia umelecká škola vychovala rad  umelcov, ktorí šíria dobré meno škole aj mestu Sereď. Slávnostný večer sme pripravili pre všetkých, ktorí majú radi umenie a radi si  zaspomínajú na školské časy u nás…

Vstup je  voľný, ste  vítaní.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Hlasujme za ZUŠ Sereď

Naša škola dostala práve veľmi dôležitú ponuku. Využívame ju, pretože môžeme získať multimediálny ateliér vybavený najmodernejšou počítačovou technikou s  revolučným interaktívnym riešením, tlačiarňami, vizualizérom a všetkým čo k tomu patrí v hodnote až 7 000€. A to nie je všetko. Vy a každý jeden z nás, môže vyhrať ďalšie vecné ceny ako napríklad hráčsky PC, notebook, smartfón (každému sa môže hodiť), elektrickú kolobežku ( super vec na pohyb), tlačiareň a 100 ďalších skvelých cien.

Jediné, čo VY musíte urobiť je navštíviť stránku www.nanovylevel.sk a zahlasovať za našu školu  ZUŠ  Jána Fischera-Kvetoňa Komenského  1136/36 Sereď.  MY Vám už vopred ďakujeme.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Otvorenie elokovaného pracoviska ZUŠ v Pate

 

Oznamujeme žiakom,rodičom a verejnosti,že MŠ SR schválilo žiadosť o zriadenie elokovaného pracoviska na ZŠ Školská 240 v Pate.

Na základe tohto rozhodnutia bolo zriadené elokované pracovisko ako súčasť Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa,Školská 240 Pata s účinnosťou od 1.9.2018.

Vzhľadom na personálne zabezpečenie boli prijatí žiaci na štúdium v šk.roku 2018/219  vo výtvarnom a hudobnom odbore.

Zoznam prijatých žiakov na elokovanom pracovisku ZUŠ  v Pate TU:

zoznam-ziakov-priajtych-na-studium-na-zu-s-sered_elokovane-pracovisko-pata-v-sk.ro–ku-2018_2019

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Vyhlásenie dodatočných prijímacích skúšok na šk.rok 2018/2019

 

Riaditeľ/ka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

vyhlasuje

dodatočné prijímacie skúšky

do výtvarného,hudobného a tanečného odboru

na školský rok 2018/2019

Miesto a termín konania prijímacích skúšok :

  • ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa Komenského 1136/36 Sereď:

4.9.2018 – 7.9.2018(všetky odbory)         od 13,00 hod. do 17,00 hod.

  •  Elokované pracovisko Školská 240 Pata

4.9.2018 – 7.9.2018( iba výtvarný odbor)   od 12,00 hod. do 17,00 hod.

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Zoznam žiakov prijatých na štúdium v šk.roku 2018/2019

Milí žiaci,vážení rodičia!

Vitajte medzi záujemcami o umelecké vzdelávanie v Seredi,na ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi. Ďakujeme za Váš záujem o štúdium na našej škole.Želám Vám veľa úspechov a príjemných chvíľ počas štúdia.

Zverejňujeme zoznam žiakov, ktorí boli prijatí na štúdium v šk.roku 2018/2019 podľa jednotlivých odborov./príloha dolu/

Prídite si zadeliť vyučovanie u pedagógov, ktorých máte v zozname. Títo pedagógovia Vám podajú ďalšie informácie ohľadom rozvrhu hodín,rozhodnutia o prijatí, spôsobu platieb školného,atď.

Zadelenie hodín je potrebné zrealizovať u pedagógov v termíne:

3.9.2018  od  8,00 – 16,00 hod.

4.9.2018 – 7.9.2018  od 12,00 hod. – 17,00 hod.

V príp. nejasností kontaktujte riaditeľstvo školy.

Dagmar  Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy

ZOZNAM ŽIAKOV PRIJATÝCH NA ŠTÚDIUM V šk.roku 2018_2019 (2)

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Oznam o voľnom pracovnom mieste v šk.roku 2018/2019

1. Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36,926 01 Sereď

2. Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na gitare)

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na husliach – príp. s kombináciou hudobná náuka)

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním výtvarná výchova)

3. Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších prepisov

4.  Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • štrukturovaný životopis

Ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybratého uchádzača

5. Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom

Nástup do zamestnania: 3.9.20182

Pracovný úväzok:  50%-100% podľa dohody

Prax vítaná

V súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôžeme evidovať Vaše osobné údaje v databáze ZUŠ bez Vášho prechádzajúceho zvolenia. Preto je dôležité poslať alebo osobne doručiť na našu adresu vlastnoručne podpísané vyhlásenie obsahujúce Váš súhlas na evidovanie Vašich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, trvalé bydlisko,emailová adresa a  telefónne číslo na účel spracovania žiadosti o zamestnanie. Uvádzajte  aj  informáciu, na akú dobu udeľujete súhlas.

 Vyhlásenie sa môže nachádzať aj v závere Vášho životopisu.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte v termíne do 17.8.2018 emailom alebo poštou.

 

Kontakt, príp. bližšie informácie: t.č.:0911 196 155-riaditeľka školy, email: zussered@azet.sk

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail