Rozšírenie knižnice a doplnenie materiálu pre VO v ZUŠ Sereď

V našich  triedach postupne rozširujem zbierku kníh s odbornou literatúrou, ktorú využívame pri rôznych metodických a výtvarných technikách. Slúžia nám ako pomôcka k zobrazovaniu konkrétnych výtvarných tém. Taktiež s nárastom počtu žiakov v jednotlivých triedach dopĺňame potreby pre žiakov, z tohto dôvodu nám pribudli nové pomôcky. 

Všetok materiál a pomôcky boli zakúpené zo Združenia rodičov pri ZUŠ. Ďakujeme veľmi pekne. ☺

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oznam o vyučovaní na ZUŠ dňa 7.5.2024

Vážení rodičia, žiaci,

oznamujeme Vám, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu v ZŠ v Pate nebude dnes 7.5.2024 vyučovanie žiakov ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa na elokovanom pracovisku v ZŠ Školská 240 v Pate.

Zároveň oznamujeme, že na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa Ul.Komenského 1136/36 v Seredi je v tento deň riadne vyučovanie.

O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Prijímacie skúšky do ZUŠ na šk.rok 2024/2025

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY  

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Ul. Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

 

prijímacie skúšky na šk. rok 2024/2025  do odboru

hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického

 

Formulár elektronických prihlášok je zverejnený na www.zussered.sk /Prihlášky do ZUŠ/.

Vyplnenú prihlášku odošlite do:  24.5.2024

 

Po spracovaní prihlášok Vás vyzveme na prijímacie talentové skúšky, ktoré sa budú konať:   3.6.-5.6.2024 od 14,00 do 18,00 hod.

 

Miesto konania prijímacích talentových skúšok :

 • Sereď: 3.6. – 5.6.2024 : budova Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď
 • Elokované pracovisko v Pate: 3.6.2024 : budova ZŠ Školská 240,925 53 Pata

Vzhľadom na každoročný vysoký počet záujemcov o štúdium zašlite prihlášky čo najskôr.

Pokračovať na Prijímacie skúšky do ZUŠ na šk.rok 2024/2025

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Úspechy našich tanečníkov

Dňa 17.4.2024 sa zúčastnili žiačky tanečného odboru našej školy na súťažnom  Festivale  moderného tanca v Bojniciach.  Súťaž sa konala pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ZUŠ Bojnice, Mesta Bojnice, Kultúrneho centra  a OZ Naše talenty v Bojniciach. Súťažilo sa vo viacerých disciplínach. Účasť súťažiacich bola obrovská.

Žiaci tanečného odboru ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi úspešne reprezentovali školu a mesto Sereď a priniesli z festivalu 3 ocenenia:

 

 • strieborné pásmo – tanečný súbor CompanyS – choreografia Masquerade (Hana Valábková, Nina Veľká, Veronika Baričiaková, Johana Kyseľová, Dominika Melišíková, Hana Diková, Natálie Tomanová, Amálie Radimáková – tr. uč. Mgr. art. D. Bíliková)                         
 • bronzové pásmo – tanečný súbor CompanyS – choreografia Na ľudovú nôtu (Hana Valábková, Nina Veľká, Veronika Baričiaková, Johana Kyseľová, Dominika Melišíková, Hana Diková – tr. uč. Mgr.art.D.Bíliková)                                                                                                
 • bronzové pásmo – 3.miesto – tanečný súbor Kvetoňka – choreografia Ďateľ (Linda Bartošová, Tatiana Polakovičová – tr. uč. Mgr.art. T. Michálek Walzelová)  

 Ďakujeme za podporu Združeniu rodičov pri ZUŠ.

Foto zo súťaže:

 

       

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

DOTYKY S UMENÍM

Srdečne Vás pozývame na DOTYKY S UMENÍM – prezentačnú výstavu  výtvarných prác absolventov a žiakov výtvarného odboru venovanú 75.výročiu zriadenia Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi.
Vernisáž sa uskutočnila 12.4.2024 (piatok) o 17:00 hod v Mestskom múzeu – Fándlyho fare v Seredi.  Výstava je sprístupnená pre verejnosť do 10.5.2024.

 

Absolventi  I. stupňa základného štúdia, ktorí vystavujú:

Tr. uč. Mgr. Michaela Šebová, DiS. : 

Eliška Hulinová, Nina Jančovičová, Petronela Lášticová, Damian Muha, Matúš Šona, Vladimír Vašák. 

Tr. uč. Mgr. Mária Horváth Šebová :

Katarína Kráľovičová, Michaela Nagyová, Kristína Pavlovičová, Sofia Sedláková.

Tr. uč. Bc. Jarmila Katarína Lehoczki – elokované pracovisko v Pate:

Viktória Kosmálová, Veronika Urbanová.

 

Pokračovať na DOTYKY S UMENÍM

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Organizujeme koncert v rámci cyklu koncertov Hudba na radnici v Seredi

,,Pýtate sa ma, odkiaľ beriem svoje myšlienky? Nemôžem to s určitosťou povedať. Prichádzajú nevolané, nepriamo aj bez - prostredne, mohol by som ich uchopiť do rúk v prírode, lese... u básnika sa premenia v slová a u mňa v tóny, ktoré znejú, šumia, burácajú, až konečne stoja v notách predo mnou.“  
                           L. van Beethoven
Vážení priatelia hudobného umenia,
rada by som Vás pozvala na koncert, ktorý po prvýkrát organizujeme v obradnej sieni Mestského úradu v Seredi v rámci cyklu koncertov Hudba na radnici, s podporou Mesta Sereď a ZRŠ pri ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa, dňa 17.4.2024 o 17,30 hod.
V programe vystúpia: Komorné duo Ján Timčák – husle, Zuzana Zamborská – klavír  a žiaci ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi.

Z verejných zdrojov koncert podporil Fond na podporu umenia.

Vstup je voľný
Ste srdečne vítaní

Dagmar ŠAJBIDOROVÁ, DiS.art. – riaditeľka školy

Info o interpretoch: Hudba na radnici_bulletin sered 17.04

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail