Neobnovenie vyučovania na ZUŠ od 22.6.2020

Vážení rodičia, žiaci,

na základe Pokynu mesta Sereď č.2 zo dňa 18.6.2020 v súvislosti s obnovením školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení,Čl.1,bod 1, Mesto Sereď rozhodlo o neobnovení školského vyučovania na Základnej umeleckej škole Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi od 22.6.2020.

Na ZUŠ aj naďalej pokračuje dištančné vzdelávanie.

Harmonogram odovzdávania vysvedčení bude zverejnený na webovom sídle školy po zasadnutí pedagogickej rady dňa 23.6.2020.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Prieskum o obnovení prevádzky školy od 22.6.-30.6.2020

Vážení rodičia, žiaci,

 

zriaďovateľ školy –Mesto Sereď plánuje od 22. 06. 2020 obnoviť vyučovanie na Základnej umeleckej škole Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi. Na základe uvedeného a podľa Vášho uváženia, zašlite svoje vyjadrenie -či máte alebo nemáte záujem – o obnovenie prevádzky na ZUŠ v čase od 22.6.-30.6.2020. Svoje vyjadrenie zašlite do 16.6.2020 (do 10,00 hod.) na email školy: zussered@azet.sk.

(tlačivo na stiahnutie pod článkom)

 

Podmienky prevádzky ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi od 22.6.2020-30.6.2020:

Pokračovať na Prieskum o obnovení prevádzky školy od 22.6.-30.6.2020

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oznam o klasifikácií a hodnotení žiakov v čase mimoriadnej situácie

 

  Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi na základe Rozhodnutia o hodnotení, organizácií záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v šk. roku 2019/2020 zo dňa 28.4.2020, vydaného ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe návrhov pedagógov školy a schválením Umeleckej rady

 

o z n a m u j e m

plnoletým žiakom a zákonným zástupcom neplnoletých žiakov nasledovné:

Pokračovať na Oznam o klasifikácií a hodnotení žiakov v čase mimoriadnej situácie

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Vyučovanie na ZUŠ od 1.6.2020

        

OZNAM PRE ŽIAKOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

Na základe Pokynu mesta  Sereď zo dňa 25.5.2020– zriaďovateľa základnej umeleckej školy v súvislosti s obnovením školského vyučovania materských škôl, základných škôl, základnej umeleckej školy a prevádzky školských zariadení, Čl.I.,bod 3,:  

 Mesto Sereď neobnovuje od 1.6.2020 školské vyučovanie na Základnej umeleckej škole Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi.

Vyučovanie na škole bude aj naďalej pokračovať

dištančnou formou vo všetkých odboroch.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail