Odovzdávanie vysvedčení na ZUŠ

 

Odovzdávanie vysvedčení na ZUŠ sa uskutoční 30.6.2020.

Škola bude pre tento účel otvorená od 8,00 hod. do 16,00 hod.

 Žiaci, (príp. so sprievodom rodinného príslušníka) sú povinní riadiť sa preventívnymi epidemiologickými opatreniami:

  • do priestorov budovy školy  vstupuje žiak, príp. rod. príslušník s rúškom
  • vo vchode do budovy školy si dezinfikuje ruky
  • pri počte 2 a viac zúčastnených osôb pri odovzdávaní vysvedčení je potrebné dodržiavať 2 m odstup
  • nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19(zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, ako aj inej infekčnej choroby), nesmie vstúpiť do priestorov školy

 

Odovzdávanie sa  uskutoční podľa harmonogramu, a to:

  • v areáli školy
  • v priestoroch tried

 

V areáli školy:

  • žiaci tanečného odboru- balkón za triedou tanečného odboru, blok D
  • žiaci výtvarného odboru- balkón za triedami výtvarného odboru, blok C
  • žiaci prípravného štúdia-balkón za triedou hudobného odboru, blok B

V prípade nepriaznivého počasia bude odovzdávanie vysvedčení v priestoroch tried

V budove školy, v priestoroch tried individuálneho vyučovania:

  • žiaci hudobného odboru

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail