Neobnovenie vyučovania na ZUŠ od 22.6.2020

Vážení rodičia, žiaci,

na základe Pokynu mesta Sereď č.2 zo dňa 18.6.2020 v súvislosti s obnovením školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení,Čl.1,bod 1, Mesto Sereď rozhodlo o neobnovení školského vyučovania na Základnej umeleckej škole Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi od 22.6.2020.

Na ZUŠ aj naďalej pokračuje dištančné vzdelávanie.

Harmonogram odovzdávania vysvedčení bude zverejnený na webovom sídle školy po zasadnutí pedagogickej rady dňa 23.6.2020.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail