Zlaté pásmo pre klaviristu Matej Šabíka

Matej Šabík je jeden z najvýraznejších a najtalentovanejších žiakov ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi.Navštevuje hodiny klavíra u Mgr.art. Daniely Belancovej,ArtD. V dňoch 12.5. – 14.5.2017 sa zúčastnil celoslovenskej klavírnej súťaže Detský interpretačný festival 2017 v Banskej Bystrici, kde získal zlaté pásmo a s počtom bodov sa umiestnil na 2. mieste. Súťažil v 3. kategórii, kde konkurencia, kvalita a náročnosť bola vysoká. Týmto mu srdečne gratulujeme.

V súčasnosti sa pripravuje na klavírne kurzy, ktorí sa budú konať v dňoch 27.augusta do 2.septembra na Konzervatóriu v Brne. So svojou pani učiteľkou navštevuje konzultačné hodiny u pani profesorky Evy Horákovej na Brňenskom konzervatóriu a u doc. Františka Perglera na VŠMU v Bratislave. Zároveň sa pripravuje na prijímacie skúšky na Konzervatórium do Brna.

Mgr.art.D.Belancová,,ArtD.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Akordeón je ich obľúbeným nástrojom

  16. ročník Medzinárodného akordeónového festivalu Euromusette a Goldentango v Rajeckých Tepliciach tak isto, ako aj po ostatné roky sa niesol v duchu zábavnej a tanečnej hudby. Tradičná vysoká úroveň festivalu sem každoročne priláka nových záujemcov o akordeón, ktorí si tu môžu zmerať svoje schopnosti v jednotlivých kategóriách. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci: Adam Hanák – ktorý v šiestej kategórii získal zlaté pásmoRadoslava Hlaváčová, Katarína Hanáková a Sebastián Vaškovič – získali strieborné pásmoOndrej Lašák, ktorý súťažil v tretej kategórii získal bronzové pásmo. Žiakom gratulujeme k týmto pozitívnym výsledkom a veríme, že nás aj naďalej budú úspešne reprezentovať  svojimi výkonmi na tomto univerzálnom  a obľúbenom hudobnom nástroji, ktorým akordeón rozhodne je.  

Mgr.Adrián Lukács-pedagóg hry na akordeóne     

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oznam o voľnom pracovnom mieste

  1. Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď

  1. Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na gitare)

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na zobcovej flaute)

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním moderný tanec)

Pokračovať na Oznam o voľnom pracovnom mieste

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ARTPARÁDA 2017

Vážení priatelia umenia,
pozývame Vás na ARTPARÁDU 2017 -galavečer najúspešnejších žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi.
Koná sa 13.júna 2017 o 17 hod. v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi.
V programe vystúpia žiaci ocenení na medzinárodných a celoslovenských súťažiach v šk.roku 2016/2017
Ste vítaní,vstup voľný

Scenár-Artparáda-2017

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Výzva na predloženie cenovej ponuky na nákup klavíra

Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva prieskum trhu na zákazku s nízkou hodnotou.

Názov zákazky:

„Nákup hudobného nástroja-klavíra pre Základnú umeleckú školu Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi“.

Pokračovať na Výzva na predloženie cenovej ponuky na nákup klavíra

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail