Archív kategorií: Voľné pracovné miesto

Oznamy o voľných pracovných miestach

 1. Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36,

926 01 Sereď

 1. Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:
 • učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním hra na klavíri (hudobný odbor)
 • učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním hra na keyboarde a korepetícia tanečného odboru (akt.23.8.2023)
 • učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním výtvarná výchova (akt.23.8.2023).

Pokračovať na Oznamy o voľných pracovných miestach

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Prijmeme od 1.9.2022 učiteľa hry na klavíri,keyboarde,korepetítora

Oznam o voľnom pracovnom mieste

 1. Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď

 1. Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:
 • učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním hra na klavíri, keyboarde, korepetítor

Pokračovať na Prijmeme od 1.9.2022 učiteľa hry na klavíri,keyboarde,korepetítora

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oznam o voľnom pracovnom mieste s nástupom od 1.9.2022

 1. Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď

 1. Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:
 • učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním hra na klavíri (hudobný odbor)
 • učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním hudobno-dramatické umenie(literárno-dramatický odbor)

Pokračovať na Oznam o voľnom pracovnom mieste s nástupom od 1.9.2022

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oznam o voľnom pracovnom mieste

 1. Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36,

926 01 Sereď

 1. Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:
 • učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním výtvarná výchova( uvítame, ak uchádzač ovláda počítačovú grafiku)
 1. Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších prepisov Pokračovať na Oznam o voľnom pracovnom mieste

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oznam o voľnom pracovnom mieste

 

1. Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď

2. Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na klavíri)
 • učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním tanec -moderný)

Pokračovať na Oznam o voľnom pracovnom mieste

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oznam o voľnom pracovnom mieste

 

 • Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď

 • Príslušná pracovná pozícia: Údržbár
 • Požadované vzdelanie: Stredné odborná škola alebo stredné odborné učilište s povahou remeselných údržbárskych prác
 • Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis

Ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybratého uchádzača

 •  Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

Nástup do zamestnania: 1.4.2019

Pracovný úväzok:  50% príp .podľa dohody

Prax vítaná

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte v termíne do 29.3.2019

Kontakt, príp. bližšie informácie: t.č.:0911 196 155, email:zussered@azet.sk

Oznam o voľnom pracovnom mieste_údržbár_ZUŠ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oznam o voľnom pracovnom mieste v šk.roku 2018/2019

1. Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36,926 01 Sereď

2. Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na gitare)

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na husliach – príp. s kombináciou hudobná náuka)

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním výtvarná výchova)

3. Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších prepisov

4.  Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • štrukturovaný životopis

Ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybratého uchádzača

5. Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom

Nástup do zamestnania: 3.9.20182

Pracovný úväzok:  50%-100% podľa dohody

Prax vítaná

V súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôžeme evidovať Vaše osobné údaje v databáze ZUŠ bez Vášho prechádzajúceho zvolenia. Preto je dôležité poslať alebo osobne doručiť na našu adresu vlastnoručne podpísané vyhlásenie obsahujúce Váš súhlas na evidovanie Vašich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, trvalé bydlisko,emailová adresa a  telefónne číslo na účel spracovania žiadosti o zamestnanie. Uvádzajte  aj  informáciu, na akú dobu udeľujete súhlas.

 Vyhlásenie sa môže nachádzať aj v závere Vášho životopisu.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte v termíne do 17.8.2018 emailom alebo poštou.

 

Kontakt, príp. bližšie informácie: t.č.:0911 196 155-riaditeľka školy, email: zussered@azet.sk

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oznam o voľnom pracovnom mieste

 1. Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď

 1. Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na gitare)

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na zobcovej flaute)

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním moderný tanec)

Pokračovať na Oznam o voľnom pracovnom mieste

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail