Prijmeme od 1.9.2022 učiteľa hry na klavíri,keyboarde,korepetítora

Oznam o voľnom pracovnom mieste

  1. Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď

  1. Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:
  • učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním hra na klavíri, keyboarde, korepetítor

  1. Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších prepisov

  1. Zoznam požadovaných dokladov:
  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • štrukturovaný životopis

Ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybratého uchádzača

  1. Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom

Nástup do zamestnania: 1.9.2022

Pracovný úväzok:  100%(príp.podľa dohody)

Prax vítaná

V súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pošlite alebo osobne doručte na našu adresu vlastnoručne podpísané vyhlásenie obsahujúce Váš súhlas na evidovanie Vašich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, trvalé bydlisko, emailová adresa a telefónne číslo na účel spracovania žiadosti o zamestnanie. Uvádzajte aj informáciu, na akú dobu udeľujete súhlas. Vyhlásenie sa môže nachádzať aj v závere Vášho životopisu.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte v termíne najneskôr do 20.7.2022 na email: zussered@azet.sk alebo poštou na: Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, Ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď

Kontakt, príp. bližšie informácie: t.č.:0911 196 155 (riad.školy), email: zussered@azet.sk

Dagmar Šajbidorová,DiS,art.-riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail