Kontakt

Adresa

Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa
Komenského ul. č.1136/36
926 01 Sereď

Telefón: 031 789 3726
Email: zussered@azet.sk
www: zussered.sk

Kontakt na riad.školy:

Dagmar Šajbidorová, DiS.art.
Telefón: 0911 196 155
Email: zussered@azet.sk

Kontakt na zást.riad.školy:

Marián Moskaľ, DiS.art.
Telefón: 0907 731 937, 031 789 3726
Email: zussered@azet.sk

Sekretariát:

Katarína Víghová
Telefón:  031 789 3726