Ďakovanie anjelom strážnym II.

Základná umelecká škola Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi
Vás pozýva na vianočný projekt žiakov hudobného a tanečného odboru
Ďakovanie anjelom strážnym
Od všetkých detí, pre všetkých nás, za dar ľudskej lásky, pre nádherný vianočný čas
dňa 3.decembra 2015 o 17.00 hod.
v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi
Vstupné ľubovoľné
Vstupy pripravili: M.MuS.J.Andevska,Mgr.art.D.Belancová,ArtD.,Mgr.art.M.Balla, M.Bihari,M.Mudrochová,DiS.art.,F.Rác,D.Šajbidorová, Mgr.M.Vrábelová,J.Voroš,Mgr.art.T.Walzelová,
Výtvarná scéna: Mgr.I.Scherhauferová, E. Šmigrovská
Pozvánky, plagáty,: M. Moskaľ, D. Šajbidorová
Scenár, dramaturgia: D. Šajbidorová

Ďakovanie anjelom strážnym web

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Výtvarná dielňa na ZUŠ

Dňa 23.11.2015 zorganizovalo riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi tvorivú dielňu pre žiakov výtvarného odboru. Svojimi činnosťami sa prezentovali i žiaci a pedagógovia Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva z Kremnice v odbore priemyselný design, umelecké zámočníctvo a kováčstvo, zlatníctvo a strieborníctvo, tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov, štukatérstvo a plošné a plastické rytie kovov. Z každého odboru vzdelávania predstavili ukážky a materiál na výrobu. Vyrobiť jednoduchý šperk či dekoratívny predmet si tak mohli vyskúšať aj žiaci výtvarného odboru našej školy pod vedením svojich pedagógov.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

VYNIKAJÚCI ÚSPECH KLAVIRISTU MATEJA ŠABÍKA ZO SEREDSKEJ UMELECKEJ ŠKOLY

Dňa 8. novembra 2015 získal klavirista zo Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi MATEJ ŠABÍK (sólová hra na klavíri) 2. miesto a účasť na koncerte víťazov na Medzinárodnej interpretačnej súťaži “21th Century Art” vo Viedni v rámci Medzinárodného fóra- Hudobná interpretácia a pedagogika 2015.
Súťaž prebiehala v kategóriách sólový klavír, klavírne duá, štvorručná hra na klavíri.
Matej Šabík získal 23.10.2015 aj Cenu riaditeľky ZUŠ Eugena Suchoňa na XI. festivale E. Suchoňa v Pezinku. Na súťaže ho pripravovala p. uč. Mgr. art. Daniela Belancová, ArtD.
Za úžasnú reprezentáciu našej školy a mesta Sereď ďakujeme a gratulujeme k úspechom.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

TANEČNÍCI ZO ZUŠky ZÍSKALI 1.MIESTO

V dňoch 23.10.-24.10.2015 sa konala v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave tanečná súťažná prehliadka v ľudovom tanci ZUŠiek a ľudových súborov pri ZUŠ MY DANCE 2015.Cieľom súťaže bolo motivovať tanečníkov a tanečné súbory v rôznych tanečných štýloch, umožniť im zažiť úspech na pódiu, predviesť svoje schopnosti a talent v priamej konfrontácií s inými tanečníkmi. Súťaže sa zúčastnili aj členky detského folklórneho súboru Kvetoňka zo Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi pod vedením p.uč. Mgr. art.T. Michálek Walzelovej. Mladšie dievčatá pekne reprezentovali našu školu s tancom z Myjavy. Staršie dievčatá Jana Kemenczeiová, Jana Talapková, Lucia Šupová, Dominika Gorogová vytancovali tancom zo Stredného Slovenska „Zahrajte mi túto“ krásne 1.miesto v kategórii mládež , čomu sa veľmi tešíme a gratulujeme …

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail