Ďakovanie anjelom strážnym II.

Základná umelecká škola Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi
Vás pozýva na vianočný projekt žiakov hudobného a tanečného odboru
Ďakovanie anjelom strážnym
Od všetkých detí, pre všetkých nás, za dar ľudskej lásky, pre nádherný vianočný čas
dňa 3.decembra 2015 o 17.00 hod.
v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi
Vstupné ľubovoľné
Vstupy pripravili: M.MuS.J.Andevska,Mgr.art.D.Belancová,ArtD.,Mgr.art.M.Balla, M.Bihari,M.Mudrochová,DiS.art.,F.Rác,D.Šajbidorová, Mgr.M.Vrábelová,J.Voroš,Mgr.art.T.Walzelová,
Výtvarná scéna: Mgr.I.Scherhauferová, E. Šmigrovská
Pozvánky, plagáty,: M. Moskaľ, D. Šajbidorová
Scenár, dramaturgia: D. Šajbidorová

Ďakovanie anjelom strážnym web

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Výtvarná dielňa na ZUŠ

Dňa 23.11.2015 zorganizovalo riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi tvorivú dielňu pre žiakov výtvarného odboru. Svojimi činnosťami sa prezentovali i žiaci a pedagógovia Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva z Kremnice v odbore priemyselný design, umelecké zámočníctvo a kováčstvo, zlatníctvo a strieborníctvo, tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov, štukatérstvo a plošné a plastické rytie kovov. Z každého odboru vzdelávania predstavili ukážky a materiál na výrobu. Vyrobiť jednoduchý šperk či dekoratívny predmet si tak mohli vyskúšať aj žiaci výtvarného odboru našej školy pod vedením svojich pedagógov.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

VYNIKAJÚCI ÚSPECH KLAVIRISTU MATEJA ŠABÍKA ZO SEREDSKEJ UMELECKEJ ŠKOLY

Dňa 8. novembra 2015 získal klavirista zo Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi MATEJ ŠABÍK (sólová hra na klavíri) 2. miesto a účasť na koncerte víťazov na Medzinárodnej interpretačnej súťaži “21th Century Art” vo Viedni v rámci Medzinárodného fóra- Hudobná interpretácia a pedagogika 2015.
Súťaž prebiehala v kategóriách sólový klavír, klavírne duá, štvorručná hra na klavíri.
Matej Šabík získal 23.10.2015 aj Cenu riaditeľky ZUŠ Eugena Suchoňa na XI. festivale E. Suchoňa v Pezinku. Na súťaže ho pripravovala p. uč. Mgr. art. Daniela Belancová, ArtD.
Za úžasnú reprezentáciu našej školy a mesta Sereď ďakujeme a gratulujeme k úspechom.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

TANEČNÍCI ZO ZUŠky ZÍSKALI 1.MIESTO

V dňoch 23.10.-24.10.2015 sa konala v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave tanečná súťažná prehliadka v ľudovom tanci ZUŠiek a ľudových súborov pri ZUŠ MY DANCE 2015.Cieľom súťaže bolo motivovať tanečníkov a tanečné súbory v rôznych tanečných štýloch, umožniť im zažiť úspech na pódiu, predviesť svoje schopnosti a talent v priamej konfrontácií s inými tanečníkmi. Súťaže sa zúčastnili aj členky detského folklórneho súboru Kvetoňka zo Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi pod vedením p.uč. Mgr. art.T. Michálek Walzelovej. Mladšie dievčatá pekne reprezentovali našu školu s tancom z Myjavy. Staršie dievčatá Jana Kemenczeiová, Jana Talapková, Lucia Šupová, Dominika Gorogová vytancovali tancom zo Stredného Slovenska „Zahrajte mi túto“ krásne 1.miesto v kategórii mládež , čomu sa veľmi tešíme a gratulujeme …

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail