Prihláška do ZUŠ

 

Vážení rodičia – zákonní zástupcovia žiakov/žiaci, prijímanie prihlášok na štúdium na našej škole v odboroch hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický

BOLO UKONČENÉ.

Všetkým záujemcom ďakujeme za prejavenú dôveru.