Prihláška do ZUŠ

Vážení rodičia – zákonní zástupcovia žiakov/žiaci, ak máte záujem o štúdium na našej škole, vyplňte prihlášku na štúdium. Prihlášku je možné poslať elektronicky alebo poštou. Po jej spracovaní Vás budeme kontaktovať. 

 

 

Vyplnené tlačivá odošlite poštou (prípadne doručte osobne) na adresu: Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 01 Sereď. 

 

 

Ďakujeme za dôveru.