Prihláška do ZUŠ

 

Vážení rodičia – zákonní zástupcovia žiakov/žiaci, ak máte záujem o štúdium na našej škole v odboroch hudobný, výtvarný, tanečný alebo literárno-dramatický, vyplňte elektronickú prihlášku na štúdium:

 

Elektronická prihláška do ZUŠ

 

Informácie k vyplneniu prihlášky:

  • Vyplňte iba 1 prihlášku a vyberte si v nej študijné zameranie, o ktoré máte záujem. 
  • Prihlášku vypisujte s diakritikou, nakoľko tieto údaje tvoria podklad pre vysvedčenia, protokoly, programy koncertov a podobne.
  • Na prihlášku napíšte ročník ZŠ, ktorý bude dieťa navštevovať v nasledujúcom školskom roku. 
  • Formulár prihlášky po vyplnení odošlite („Odoslať prihlášku“)
  • Po spracovaní prihlášok Vás vyzveme na prijímacie talentové skúšky.  
  • Na prijímacích talentových skúškach predložte vytlačenú a obidvoma rodičmi podpísanú prihlášku.

Vzhľadom na každoročný vysoký počet záujemcov o štúdium zašlite prihlášky čo najskôr. 

 

Ďakujeme za dôveru.