Prihláška do ZUŠ

Vážení rodičia, prijímacie skúšky na školský rok 2022/23 boli ukončené.

Dodatočné prijímacie skúšky budú vyhlásené v septembri 2022.

 

Vážení rodičia – zákonní zástupcovia žiakov/žiaci, ak máte záujem o štúdium na našej škole, vyplňte elektronickú prihlášku na štúdium. Po jej spracovaní Vás budeme kontaktovať. 

 

 

 

Ďakujeme za dôveru.