Absolventské koncerty 2014/2015

1Tablo hudobný na internet

Budúci týždeň, v dňoch 25.mája a 28.mája 2015 sa budú konať absolventské koncerty žiakov hudobného odboru základného štúdia(1.a 2.časti) a štúdia pre dospelých. Svojim záverečným vystúpením ukončujú primárne umelecké vzdelávanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie na našej škole. Program koncertov je žánrovo pestrý. Odráža záujem žiakov o rozličné hudobné obdobia a štýly. Srdečne pozývame!

Zoznam účinkujúcich  s programom: Pokračovať na Absolventské koncerty 2014/2015

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Folklórnym chodníčkom

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR KVETOŇKA OSLAVUJE
Srdečne pozývame všetkých priaznivcov folklóru- ľudového tanca, spevu a slova dňa 19.mája 2015 o 18 hod. do divadelnej sály Domu kultúry v Seredi na program Folklórnym chodníčkom. Detský folklórny súbor Kvetoňka , ktorý pôsobí v Základnej umeleckej škole Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi oslavuje 5.výročie od svojho založenia.
Členovia súboru sú žiakmi tanečného odboru umeleckej školy, vo svojom repertoári má súbor choreografie rozličných regiónov Slovenska(Šariš, Zemplín, Myjava, Západné Slovensko, Tekov) na priblíženie kultúry a folklóru iných regiónov. Umeleckou vedúcou súboru je Mgr.art.T.Michálek Walzelová.
Súbor reprezentoval ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa a mesto Sereď na XV. ročníku Južnoslovenských detských folklórnych slávnostiach v Dulovciach, v rámci cezhraničnej spolupráce v moravskom meste Tišnov, v kultúrnom programe projektu Comenius, na kultúrno-spoločenských podujatiach v meste Sereď napr. otvorení seredského amfiteátra, májových slávností a iné. Detský folklórny súbor Kvetoňka predstavil aj ornamentník súboru vyhotovený počas tanečného sústredenia na ZUŠ.
Kostýmové vybavenie- kroje jednotlivých regiónov zabezpečuje riaditeľstvo školy v spolupráci s Mestom Sereď a s finančnou podporou rodičov a priaznivcov školy.
A čo je najdôležitejšie? Mladá generácia- šikovné, nadané deti si činnosťou v súbore vytvárajú vzťah k našim slovenským národným nádherným ľudovým tradíciám, zvyklostiam a kultúre vôbec. Lebo aj to je poslanie nielen nás rodičov a dospelých ale aj takej inštitúcie akou je umelecká škola.
Po každom vystúpení súboru si želám, aby zrniečko vzťahu k šíreniu nášho národného cítenia zaklíčilo a vyrástlo do ďalšej generácie. Možno si to zaželáte aj Vy. Radi Vás privítame.
Dagmar Šajbidorová

Plagát a fotogaléria: Pokračovať na Folklórnym chodníčkom

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail