ARTPARÁDA 2016

Artparáda plagát          

9.júna 2016 o 18 hod. v divadelnej ále Domu kultúry v Seredi

Na  Artparáde 2016  sa predstavia najúspešnejší žiaci  Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi, ktorí  v školskom roku 2015/2016 získali významné ocenenia na medzinárodných a celoslovenských súťažiach v odboroch hudobný, výtvarný, tanečný. V programe vystúpia aj komorné ensamble, ktoré vznikli v uplynulých rokoch a sú priestorom pre spoločné muzicírovanie.

Galavečer je venovaný 120.výročiu narodenia Dr. Jána Fischera-Kvetoňa, podľa ktorého nesie škola čestný názov.

Vstup je voľný

Artparáda-plagát

Na Artparáde 2016 bude prezentovaný projekt, do ktorých sa škola zapojila v šk. roku 2015/2016:

Na energiu s rozumom –  projekt v spolupráci a finančným zabezpečením partnera projektu  Nadácie Ekopolis. Cieľom projektu je výmenou radiátorov zabezpečiť v budove Základnej  umeleckej školy z Jána Fischera-Kvetoňa  na Komenského ulici č.1136/36 v Seredi  optimálnu teplotu v triedach počas vyučovania hry na hudobných nástrojoch, tanca a výtvarnej výchovy. Ide o racionalizáciu tepla v triedach. Predmetom dohody  s Nadáciou Ekopolis je  poskytnutie grantu vo výške 4.000.-€ na riešenie uvedených cieľov.

a

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail