Zamestnanci školy

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI PODĽA ODBOROV A PRACOVNÉHO ZARADENIA
V ŠK. ROKU 2023/2024 :

 Hudobný odbor:

   1. Dagmar Šajbidorová, DiS. art. – riad. školy – hra na akordeóne
   2. Marián Moskaľ, DiS. art. – zást. riad. školy – hra na keyboarde
   3. Mgr. Soňa Široká – zást.riad.školy – hudobná náuka, hra na klavíri, korepetícia
   4. Ema Balažovičová – pedagóg, hra na klavíri
   5. Mgr. art. Michal Balla, ArtD. – pedagóg, hra na dych. nástrojoch
   6. Igor Bihary, DiS. art. – pedagóg, hra na kontrabase, gitare
   7. Mária Čarná – pedagóg, hra na harfe, klavíri
   8. Oľga Hanuljaková, DiS. art. – pedagóg, hra na klavíri
   9. Igor Komada – pedagóg, hra na gitare
   10. Mgr. Marianna Krčmáriková – pedagóg, hra na klavíri
   11. Martin Kukučka, DiS. art. – pedagóg, hra na bicie nástroje
   12. Michal Lazár, DiS. art. – pedagóg, hra na husliach, korepetícia
   13. Mgr. Adrián Lukács – pedagóg, hra na akordeóne, kláv.nástrojoch
   14. Mária Mudrochová, DiS. art. – pedagóg, spev, hra na klavíri
   15. Milan Rigo, DiS. art.– pedagóg, hra na husliach
   16. Mgr. Mária Rozkopálová – pedagóg, hra na klavíri, korepetícia
   17. Michal Svrček, DiS. art. – pedagóg, hra na dychových nástrojoch
   18. Beáta Svrčková, DiS. art. – pedagóg, hudobná náuka, hra na klavíri, spevácky zbor (Sereď-Pata)
   19. Mgr. Ján Takáč – pedagóg, hra na gitare,HN
   20. Daniel Tetliak, DiS. art. – pedagóg, hra na kláv. nástr., korepetícia
   21. Mgr. Marcel Zachar – pedagóg, hra na klavíri

Výtvarný odbor:

   1. Mgr. Michaela Šebová, DiS. – pedagóg, výtvarná výchova
   2. Mgr. Mária Horváth Šebová – pedagóg, výtvarná výchova

Tanečný odbor:

   1. Mgr. art. Dominika Bíliková – pedagóg, tanec
   2. Mgr. art. Tatiana Michálek Walzelová – pedagóg, tanec
   3. Mgr. Eva Boličková – korepetícia TO

Literárno-dramatický odbor:

   1. Simona Šárkány, DiS.art. – pedagóg

Elokované pracovisko Pata:  

   1. Bc. Jarmila Katarína Lehoczki – pedagóg, výtvarná výchova
   2. Mgr. Martina Mániková (Sereď-Pata) – pedagóg, hudobná náuka, hra na klavíri
   3. Martin Terneny, DiS. art. – pedagóg, hra na gitare

NEPEDAGOGICKÍ – PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI:

   1. Mgr. Kristína Majová – sekretariát – adm. pracovníčka
   2. Viera Dudonová – upratovačka
   3. Helena Pometlová – upratovačka
   4. Ľudovít Novomeský – údržbár