Zamestnanci školy

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI PODĽA ODBOROV A PRACOVNÉHO ZARADENIA
V ŠK. ROKU 2022/2023 :

 Hudobný odbor:

 1. Dagmar Šajbidorová, DiS. art. – riad. školy – hra na akordeóne
 2. Marián Moskaľ, DiS. art. – zást. riad. školy – hra na keyboarde
 3. Ema Balažovičová – pedagóg, hra na klavíri
 4. Mgr. art. Michal Balla, ArtD. – pedagóg, hra na dychových nástrojoch
 5. Igor Bihary, DiS. art. – pedagóg, hra na kontrabase, gitare
 6. Mária Čarná – pedagóg, hra na harfe, klavíri
 7. Oľga Hanuljaková, DiS. art. – pedagóg, hra na klavíri
 8. Igor Komada – pedagóg, hra na gitare
 9. Martin Kukučka, DiS. art. – pedagóg, hra na bicie nástroje
 10. Michal Lazár, DiS. art. – pedagóg, hra na husliach, korepetícia
 11. Mgr. Adrián Lukács – pedagóg, hra na akordeóne, keyboarde, klavíri
 12. Mária Mudrochová, DiS. art. – pedagóg, spev, hra na klavíri
 13. Milan Rigo, DiS. art.– pedagóg, hra na husliach
 14. Mgr. Mária Rozkopálová – pedagóg, hra na klavíri, korepetícia
 15. Michal Svrček, DiS. art. – pedagóg, hra na dychových nástrojoch
 16. Beáta Svrčková, DiS. art. – pedagóg, hudobná náuka, hra na klavíri, spevácky zbor (Sereď-Pata)
 17. Simona Šárkány, DiS. art – pedagóg, literárno-dramatický odbor
 18. Mgr. Soňa Široká – pedagóg, hudobná náuka, hra na klavíri, korepetícia
 19. Mgr. Ján Takáč – pedagóg, hra na gitare
 20. Mgr. Marcel Zachar – pedagóg, hra na klavíri

Výtvarný odbor:

21. Eva Šmigrovská, DiS. – pedagóg, výtvarná výchova
22. Mgr. Michaela Šebová – pedagóg, výtvarná výchova

Tanečný odbor:

23. Mgr. art. Dominika Bíliková – pedagóg, tanec
24. Mgr. art. Tatiana Michálek Walzelová – pedagóg, tanec  

Elokované pracovisko Pata:                                   

25. Bc. Jarmila Katarína Lehoczki – pedagóg, výtvarná výchova
26. Mgr. Martina Mániková (Sereď-Pata) – pedagóg, hudobná náuka, hra na klavíri
27. Martin Terneny, DiS. art. – pedagóg, hra na gitare

 NEPEDAGOGICKÍ – PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI:

 1. Katarína Víghová – administratívna pracovníčka
 2. Viera Dudonová – upratovačka
 3. Helena Pometlová – upratovačka
 4. Ľudovít Novomeský – údržbár (dohoda)