Zamestnanci školy

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI PODĽA ODBOROV A PRACOVNÉHO ZARADENIA V ŠK.ROKU 2018/2019:

 Hudobný odbor:

 1. Dagmar Šajbidorová, DiS.art. – riad. školy – hra na akordeóne
 1. Marián Moskaľ, DiS.art. – zást.riad.školy – hra na akordeóne, keyboarde
 2. Mgr.art. Michal Balla, ArtD. – pedagóg, hra na dychových nástrojoch
 3. Mgr.art. Daniela Belancová, ArtD. – pedagóg, hra na klavíri, spev, korepetícia
 4. Marián Bihari – pedagóg, hra na keyboarde, klavíri
 5. Mária Čarná – pedagóg, hra na harfe, klavíri
 6. Igor Komada – pedagóg, hra na gitare
 7. Marián Krčmárik – pedagóg, hra na gitare
 8. Mgr. Adrián Lukács – pedagóg, hra na akordeóne, keyboarde, klavíri
 9. Mária Mudrochová, DiS.art. – pedagóg, spev, hra na klavíri
 10. Milan Rigo – pedagóg, hra na husliach
 11. Michal Svrček, DiS.art. – pedagóg, hra na dychových nástrojoch
 12. Beáta Svrčková, DiS.art. – pedagóg, hudobná náuka, hra na klavíri
 13. Mgr. Ján Takáč – pedagóg, hra na gitare
 14. Mgr. Magdaléna Vrábelová – pedagóg, hudobná náuka, hra na klavíri
 15. Ján Vöröš, DiS.art. – pedagóg, hra na bicie nástroje

Výtvarný odbor:

 1. Eva Šmigrovská, DiS. – pedagóg, výtvarná výchova
 2. Mgr. Irena Scherhauferová – pedagóg, výtvarná výchova

Tanečný odbor:

 1. Mgr.art. Tatiana Michálek Walzelová – pedagóg, tanec
 2. Mgr. Marcel Zachar – korepetítior TO, hra na klavíri

Elokované pracovisko Pata:

 1. Martin Terneny – pedagóg, hra na gitare
 2. Bc. Jarmila Katarína Lehoczki – pedagóg, výtvarná výchova
 3. Mgr. Martina Gálová – pedagóg, hudobná náuka, hra na klavíri

NEPEDAGOGICKÍ -PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI:

 1. Katarína Víghová – administratívna pracovníčka
 2. Viera Dudonová – upratovačka
 3. Helena Pometlová – upratovačka