Zamestnanci školy

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI PODĽA ODBOROV A PRACOVNÉHO ZARADENIA V ŠK.ROKU 2021/2022:

 Hudobný odbor:

 1. Dagmar Šajbidorová, DiS.art. – riad. školy – hra na akordeóne
 2. Marián Moskaľ, DiS.art. – zást.riad.školy – hra na keyboarde
 3. Mgr.art. Michal Balla, ArtD. – pedagóg, hra na dychových nástrojoch
 4. Igor Bihary – pedagóg, hra na kontrabase, gitare
 5. Marián Bihari – pedagóg, hra na keyboarde, klavíri
 6. Mária Čarná – pedagóg, hra na harfe,klavíri
 7. Igor Komada – pedagóg, hra na gitare
 8. Marián Krčmárik – pedagóg, hra na gitare
 9. Mgr. Adrián Lukács – pedagóg, hra na akordeóne, keyboarde, klavíri
 10. Mária Mudrochová, DiS.art. – pedagóg, spev, hra na klavíri
 11. Milan Rigo,DiS.art.– pedagóg, hra na husliach
 12. Michal Svrček, DiS.art. – pedagóg, hra na dychových nástrojoch
 13. Beáta Svrčková, DiS.art. – pedagóg, hudobná náuka, hra na klavíri,spevácky zbor(Sereď-Pata)
 14. Mgr. Ján Takáč – pedagóg, hra na gitare
 15. Mgr. Soňa Široká – pedagóg, hudobná náuka, hra na klavíri, korepetícia
 16. Ján Vöröš, DiS.art. – pedagóg, hra na bicie nástroje, od 1.2.2022 Martin Kukučka-pedagóg, hra na bicie nástroje
 17. Oľga Hanuljaková,DiS.art.-pedagóg,hra na klavíri
 18. Ema Balažovičová- pedagóg,hra na klavíri

Výtvarný odbor:

19. Eva Šmigrovská, DiS. – pedagóg, výtvarná výchova                            

20. Mgr.Michaela Šebová -pedagóg, výtvarná výchova

     Tanečný odbor:

 1. Mgr.art. Tatiana Michálek Walzelová – pedagóg, tanec  
 2. Mgr.art.Dominika Bíliková – pedagóg, tanec
 3. Mgr.Marcel Zachar – korepetítior TO, hra na klavíri

Elokované pracovisko Pata:  

 1. Martin Terneny,DiS.art. – pedagóg, hra na gitare                                   
 2. Bc.Jarmila Katarína Lehoczki – pedagóg, výtvarná výchova
 3. Mgr.Martina Mániková(Sereď-Pata) – pedagóg, hudobná náuka, hra na klavíri

 NEPEDAGOGICKÍ -PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI:

 1. Katarína Víghová – administratívna pracovníčka
 2. Viera Dudonová – upratovačka
 3. Helena Pometlová – upratovačka
 4. Ľudovít Novomeský- údržbár (dohoda)