Prijímacie skúšky do ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi na šk.rok 2018 /2019

   Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

vyhlasuje

 prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného  odboru

na školský rok 2018/2019

Termín konania prijímacích skúšok :       13.6.2018 – 15.6. 2018

                                                                                         od 14,00 do 18,00 hod.

Miesto : budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Komenského 1136/36,  926 00   Sereď (blok B,tr.č.7) Pokračovať na Prijímacie skúšky do ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi na šk.rok 2018 /2019

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail