Archív kategorií: Informácia

Prijímacie skúšky na školský rok 2023/2024

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 01 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších predpisov vyhlasuje                                     

                                    PRIJÍMACIE SKÚŠKY

 

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického

odboru na školský rok 2023/2024.

 

Elektronická prihláška je zverejnená na www.zussered.sk/prihlášky do ZUŠ/. Vyplnenú prihlášku odošlite do 31.5.2023. Po spracovaní prihlášok Vás vyzveme na prijímacie talentové skúšky, ktoré sa budú konať:           7.6. – 9.6.2023 od 14:00 do 18:00 hod.

 

Prijímacie talentové skúšky sa budú konať v budove Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 01 Sereď. Vzhľadom na každoročný vysoký počet záujemcov o štúdium zašlite prihlášky čo najskôr.

Pokračovať na Prijímacie skúšky na školský rok 2023/2024

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Začiatok šk.roka 2022/2023

Milí žiaci, vážení rodičia,

prázdniny ubehli ako mihnutím čarovného prútika a my opäť stojíme pred začiatkom nového školského roka.

Všetkým Vám prajeme veľa úspechov, ale hlavne nech máte radosť zo štúdia, ktoré ste si na našej škole vybrali.

Do tohto šk.roka sa nám prihlásilo naozaj veľmi veľa uchádzačov o štúdium, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku, čo nás veľmi teší. Prijatým žiakom sme rozposlali rozhodnutia o prijatí a výške školného. Všetkým žiakom bol šk. (softwarom izuš) odoslaný  email o zadelení hodín.

Nezaradení žiaci budú zaraďovaní na štúdium do 7.9.2022 telefonicky, riaditeľkou školy.

Ďakujeme Vám všetkým za pochopenie.

Z a d e ľ  o v a n i e   h o d í n

bude prebiehať na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa Seredi v dňoch :

5.9. 2022 od 9,00 hod.-17,00 hod.

6.9.-7.9.2022    od 12,00 hod. do 17,00 hod.

vo všetkých odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom.

Zadeľovanie hodín na elokovanom pracovisku v Pate:

  • hudobný, výtvarný odbor:zabezpečia tr.učitelia
  • tanečný odbor-novozriadený, tr.uč.Mgr.art.Dominika Bíliková bude zadeľovať hodiny tanca 5.9.2022 od 11,00hod. do 12,00 hod. na ZŠ v Pate.

Do budovy školy nie je povolený vstup osobám s príznakmi  infekčnej choroby. Pre bezproblémový začiatok školského roka prineste si na vyučovanie písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. TU: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 2022_2023

V prípade otázok kontaktujte vedenie školy na zussered@azet.sk, alebo na tel.č. : 0911 196 155.

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.- riaditeľka školy

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Finančný dar pre ZUŠ 2.000.-€

Na základe úspechov akordeonistu  Sebastiána Vaškoviča z triedy pedagóga Mgr.Adriána Lukácsa  a na motiváciu pre žiakov v akordeónovom oddelení sa Rada rodičov rozhodla venovať 2.000.-€ na nákup hudobného nástroja -akordeónu.

Finančný dar odovzdal riaditeľke  školy  predseda Rady rodičov a poslanec MsZ v Seredi Mgr.T.Karmažín v závere galavečera Artparáda 2022 v estrádnej sále DK v Seredi dňa 10.6.2022.

Podnetom k tomuto rozhodnutiu bol status triedneho učiteľa na sociálnej sieti….podnetné, dojímavé.Všetky deti majú právo na rozvoj, aj umelecký…Aj ja sa pripájam a držím palce do ďalšieho štúdia…Posúďte:

Pokračovať na Finančný dar pre ZUŠ 2.000.-€

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oznámenie o obnovení vyučovania od 10.1.2022

Milí žiaci,vážení rodičia,

úvodom Vám prajem všetkým len to najlepšie  do nového roka 2022, užite ho v zdraví, radosti a spokojnosti.

Zároveň Vám oznamujem, že na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi bude od 10.1.2022 obnovené vyučovanie v prezenčnej forme vo všetkých odboroch.

Vyučovanie bude prebiehať podľa pôvodných rozvrhov, t.j.rozvrhov schválených do 26.11.2021.

Žiak predkladá aj naďalej tr.učiteľovi pri vstupe na vyučovanie ( na začiatku týždňa) podpísané tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti -tlačivo podpisuje rodič, resp.zákonný zástupca žiaka alebo dospelý žiak, tlačivo zostáva v evidencií tr.učiteľa.

Tlačivo je možné stiahnuť TU: Pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti-ziaka

Ďakujeme Vám, že v rámci bezpečnosti na vyučovaní dodržiavate epidemiologické opatrenia (rúško-dezinfekcia rúk, príp.odstupy), na hodiny spevu,hry na dychových nástrojoch a tanca sa rúško nepoužíva         ( príp. po dohode s tr.učiteľom)

Porucha webu bola odstránená 9.1.2022. Ešte raz Vám ďakujeme  za pochopenie.

Tešíme sa na žiakov, na vyučovanie, na spoločné muzicírovanie, nové  umelecké zážitky, ďalšie úspechy, skrátka na život u nás  v umeleckej škole v Seredi…

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka  školy

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Vyučovanie na ZUŠ od 29.11.2021-dištančné vyučovanie

Vážení rodičia, žiaci,

oznamujem Vám, že minister školstva SR rozhodol dňa 26.11.2021 o prerušení vyučovania na základnej umeleckej škole od 29.11.2021 do 9.1.2022.

Na základe uvedeného bude vyučovanie na našej škole prebiehať  od 29.11.2021 dištančne vo všetkých odboroch:

  • Skupinové vyučovanie :výtvarný, tanečný odbor,hudobný odbor-hudobná náuka), bolo dohodnuté s pedagógmi formou aplikácie zoom,(príp. zmena možná po dohode PZ a žiakov skupiny, ohlásená riad.ZUŠ)
  • ostatné predmety-komorná,súborová hra, zborový spev, komorný spev, súbor, korepetície po dohode s vyučujúcim pedagógom
  • Individuálne vyučovanie: po dohode s triednym učiteľom

Vyučovanie v jednotlivých odboroch dohodnú triedni a vyučujúci pedagógovia v priebehu pondelka 29.11.2021.

O schválenom dátume vianočných prázdnin Vás budem informovať.

Vážení rodičia,žiaci,

ďakujeme Vám vopred za ústretovosť a spoluprácu pri spracovaní nových rozvrhov a termínov výučby.

Verím, že spoločnými silami zvládneme aj túto neľahkú situáciu.

Všetkým prajem pevné zdravie

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Vyučovanie na ZUŠ od 15.11.2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujem Vám, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu v okrese Galanta od 15.11.2021(II.stupeň varovania-bordová  farba Covid automatu) bude vyučovanie nasledovne:

  • individuálne vyučovanie bez zmien-t.j.v prezenčnej forme
  • skupinové vyučovanie prezenčne s obmedzeniami-t.j. vyučovanie v menších skupinách, delenie skupín

O uvedenom Vás budú informovať pedagógovia skupinového vyučovania.

Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť.

So želaním pevného zdravia

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Zadeľovanie hodín v šk.roku 2021/2022

Z a d e ľ  o v a n i e   h o d í n

bude prebiehať na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa Seredi aj na elokovanom pracovisku v Pate

v dňoch 2.9.-6.9.2021    

vo všetkých odboroch: hudobnom,výtvarnom,tanečnom.

Novoprijatí žiaci z  prijímacích skúšok v mesiaci jún budú vyzvaní na zadeľovanie hodín tr.učiteľom, príp.riaditeľom školy.

Uchádzači o štúdium z dodatočných prijímacích skúšok ( prihlášky z mesiaca VII.a VIII.,IX.2021) budú emailom pozvaní na talentovú prijímaciu skúšku v dňoch 2.9.-6.9.2021.

Vzhľadom na personálne zmeny rozhodnutia o prijatí priebežne zasielame poštou na adresu  rodičov.

V prípade otázok kontaktujte vedenie školy na zussered@azet.sk

Ďakujeme za pochopenie

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Začiatok šk.roka 2021/2022 na našej ZUŠ

Milí žiaci,rodičia-zákonní zástupcovia žiakov,

je tu opäť nový šk.rok a my sa tešíme na Vás,na Vaše napredovanie v umeleckom vzdelávaní, na spoločné snaženie, úspechy, akcie a všetko ,čo naša ZUŠ Vám žiakom poskytuje.

Ešte predtým, ako vstúpite do priestorov školy dodržujme spoločne  epidemiologické opatrenia na ochranu nás všetkých,vopred ďakujeme:

Pokračovať na Začiatok šk.roka 2021/2022 na našej ZUŠ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail