Archív kategorií: Informácia

Oznámenie o obnovení vyučovania od 10.1.2022

Milí žiaci,vážení rodičia,

úvodom Vám prajem všetkým len to najlepšie  do nového roka 2022, užite ho v zdraví, radosti a spokojnosti.

Zároveň Vám oznamujem, že na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi bude od 10.1.2022 obnovené vyučovanie v prezenčnej forme vo všetkých odboroch.

Vyučovanie bude prebiehať podľa pôvodných rozvrhov, t.j.rozvrhov schválených do 26.11.2021.

Žiak predkladá aj naďalej tr.učiteľovi pri vstupe na vyučovanie ( na začiatku týždňa) podpísané tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti -tlačivo podpisuje rodič, resp.zákonný zástupca žiaka alebo dospelý žiak, tlačivo zostáva v evidencií tr.učiteľa.

Tlačivo je možné stiahnuť TU: Pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti-ziaka

Ďakujeme Vám, že v rámci bezpečnosti na vyučovaní dodržiavate epidemiologické opatrenia (rúško-dezinfekcia rúk, príp.odstupy), na hodiny spevu,hry na dychových nástrojoch a tanca sa rúško nepoužíva         ( príp. po dohode s tr.učiteľom)

Porucha webu bola odstránená 9.1.2022. Ešte raz Vám ďakujeme  za pochopenie.

Tešíme sa na žiakov, na vyučovanie, na spoločné muzicírovanie, nové  umelecké zážitky, ďalšie úspechy, skrátka na život u nás  v umeleckej škole v Seredi…

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka  školy

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Vyučovanie na ZUŠ od 29.11.2021-dištančné vyučovanie

Vážení rodičia, žiaci,

oznamujem Vám, že minister školstva SR rozhodol dňa 26.11.2021 o prerušení vyučovania na základnej umeleckej škole od 29.11.2021 do 9.1.2022.

Na základe uvedeného bude vyučovanie na našej škole prebiehať  od 29.11.2021 dištančne vo všetkých odboroch:

  • Skupinové vyučovanie :výtvarný, tanečný odbor,hudobný odbor-hudobná náuka), bolo dohodnuté s pedagógmi formou aplikácie zoom,(príp. zmena možná po dohode PZ a žiakov skupiny, ohlásená riad.ZUŠ)
  • ostatné predmety-komorná,súborová hra, zborový spev, komorný spev, súbor, korepetície po dohode s vyučujúcim pedagógom
  • Individuálne vyučovanie: po dohode s triednym učiteľom

Vyučovanie v jednotlivých odboroch dohodnú triedni a vyučujúci pedagógovia v priebehu pondelka 29.11.2021.

O schválenom dátume vianočných prázdnin Vás budem informovať.

Vážení rodičia,žiaci,

ďakujeme Vám vopred za ústretovosť a spoluprácu pri spracovaní nových rozvrhov a termínov výučby.

Verím, že spoločnými silami zvládneme aj túto neľahkú situáciu.

Všetkým prajem pevné zdravie

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Vyučovanie na ZUŠ od 15.11.2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujem Vám, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu v okrese Galanta od 15.11.2021(II.stupeň varovania-bordová  farba Covid automatu) bude vyučovanie nasledovne:

  • individuálne vyučovanie bez zmien-t.j.v prezenčnej forme
  • skupinové vyučovanie prezenčne s obmedzeniami-t.j. vyučovanie v menších skupinách, delenie skupín

O uvedenom Vás budú informovať pedagógovia skupinového vyučovania.

Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť.

So želaním pevného zdravia

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Zadeľovanie hodín v šk.roku 2021/2022

Z a d e ľ  o v a n i e   h o d í n

bude prebiehať na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa Seredi aj na elokovanom pracovisku v Pate

v dňoch 2.9.-6.9.2021    

vo všetkých odboroch: hudobnom,výtvarnom,tanečnom.

Novoprijatí žiaci z  prijímacích skúšok v mesiaci jún budú vyzvaní na zadeľovanie hodín tr.učiteľom, príp.riaditeľom školy.

Uchádzači o štúdium z dodatočných prijímacích skúšok ( prihlášky z mesiaca VII.a VIII.,IX.2021) budú emailom pozvaní na talentovú prijímaciu skúšku v dňoch 2.9.-6.9.2021.

Vzhľadom na personálne zmeny rozhodnutia o prijatí priebežne zasielame poštou na adresu  rodičov.

V prípade otázok kontaktujte vedenie školy na zussered@azet.sk

Ďakujeme za pochopenie

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Začiatok šk.roka 2021/2022 na našej ZUŠ

Milí žiaci,rodičia-zákonní zástupcovia žiakov,

je tu opäť nový šk.rok a my sa tešíme na Vás,na Vaše napredovanie v umeleckom vzdelávaní, na spoločné snaženie, úspechy, akcie a všetko ,čo naša ZUŠ Vám žiakom poskytuje.

Ešte predtým, ako vstúpite do priestorov školy dodržujme spoločne  epidemiologické opatrenia na ochranu nás všetkých,vopred ďakujeme:

Pokračovať na Začiatok šk.roka 2021/2022 na našej ZUŠ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dodatočné prijímacie skúšky do ZUŠ na šk.rok 2021/2022

VYHLÁSENIE DODATOČNÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

Riaditeľ/ka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

vyhlasuje

DODATOČNÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

do hudobného, výtvarného, tanečného  odboru

na školský rok 2021/2022

Prihlášky je možné zasielať od 27.8.2021 do 3.9.2021 iba elektronicky na  webe školy: www.zussered.sk

Termín konania prijímacích skúšok : 6.9.2021 od 15,00 do 17,00 hod. 

Miesto :

Budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00  Sereď (blok B,tr.č.7)

Pokračovať na Dodatočné prijímacie skúšky do ZUŠ na šk.rok 2021/2022

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Od 10.5.2021 už vyučujeme na ZUŠ všetkých žiakov vo všetkých odboroch

Vážení rodičia,žiaci,

oznamujem Vám,že  na základe priaznivej epidemiologickej situácie v okrese Galanta (ružový okres) a v  rámci Covid-automatu, vyučovanie na našej ZUŠ bude

od 10.5.2021 prebiehať prezenčne vo všetkých odboroch , t.j. aj v skupinovom vyučovaní, speve a dychových nástrojoch.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Pokračovať na Od 10.5.2021 už vyučujeme na ZUŠ všetkých žiakov vo všetkých odboroch

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Prijímacie skúšky na školský rok 2021/2022

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V SEREDI 

(AJ NA ELOKOVANOM PRACOVISKU V PATE)

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 01 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších predpisov  vyhlasuje

prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného a tanečného  odboru

na školský rok 2021/2022

 

Termín podávania prihlášok:                4.5.2021 – 4.6.2021

Termín konania prijímacích skúšok :  9.6.2021 – 11.6. 2021

                                                                                 od 14,00 do 18,00 hod. 

Miesto : budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Komenského 1136/36,  926 00   Sereď

Pokračovať na Prijímacie skúšky na školský rok 2021/2022

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Koncerty žiakov triednych učiteľov

Významnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole je prezentácia žiakov. Konkrétne v hudobnom odbore sa žiaci prezentujú svojim interpretačným umením na koncertoch školy. V súčasnom období, počas epidemiologickej situácie nám všetkým tieto akcie veľmi chýbajú. Privítali sme aktivity triednych učiteľov, ktorí pripravili žiakov (v spolupráci s rodičmi) na svoje triedne vystúpenia. Sú odrazom nielen vzťahu k práci pedagógov, ale aj výsledkom snaživej práce jednotlivých žiakov a podpory rodičov. Nech sa páči, pozrite si pripravené nahrávky, spríjemníte si deň  pri ich počúvaní…     KONCERTY

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail