Archív kategorií: Informácia

ZUŠ J.F. Kvetoňa na Seredskom hodovom jarmoku

Včera sme inštalovali Lavičku slávy. Nájdete ju v zámockom parku pri kaštieli v Seredi. Je to projekt Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja. Lavička je namaľovaná podľa námetu G.Klimta – Strom života. Súčasťou Lavičky slávy je fotostena s názvom Staň sa súčasťou umeleckého diela. Znázorňuje krídla ako symbol slobody, ktorá je potrebná pre každého umelca, človeka.
Stačí sa ku krídlam postaviť, urobiť foto a už ste aj vy súčasťou umeleckého diela.
Na Lavičke slávy sme v čase seredského hodového jarmoku a to dňa 21.6.2024 od 16,00-18,00 hod. hudobníci, speváci, recitátori, dňa 22.6.2024 od 16,00-18,00 hod. výtvarníci a ich tvorivé dielničky, výroba šperkov.
Ďakujeme za podporu Trnavskému samosprávnemu kraju a Mestu Sereď.
Príďte medzi nás…Tešíme sa na Vás 

 

 

Bližšie info o projekte:
Autor: D.Šajbidorová, DiS.art.
Dielo realizovali: výtvarníčky Mgr. M.Šebová,DiS., Mgr. M.Horváth Šebová
Technické spracovanie: Marián Moskaľ, DiS.art.
Vstupy zabezpečovali pedagógovia: M. Mudrochová, DiS.art., Mgr. J.Takáč, S.Šárkány, DiS.art.,          M.Kukučka, DiS.art., Mgr.art. M.Balla, ArtD., D.Šajbidorová, DiS.art.,  Mgr. M.Šebová, Mgr. M.Horváth Šebová

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Rozšírenie knižnice a doplnenie materiálu pre VO v ZUŠ Sereď

V našich  triedach postupne rozširujem zbierku kníh s odbornou literatúrou, ktorú využívame pri rôznych metodických a výtvarných technikách. Slúžia nám ako pomôcka k zobrazovaniu konkrétnych výtvarných tém. Taktiež s nárastom počtu žiakov v jednotlivých triedach dopĺňame potreby pre žiakov, z tohto dôvodu nám pribudli nové pomôcky. 

Všetok materiál a pomôcky boli zakúpené zo Združenia rodičov pri ZUŠ. Ďakujeme veľmi pekne. ☺

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Prijímacie skúšky do ZUŠ na šk.rok 2024/2025

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY  

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Ul. Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

 

prijímacie skúšky na šk. rok 2024/2025  do odboru

hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického

 

Formulár elektronických prihlášok je zverejnený na www.zussered.sk /Prihlášky do ZUŠ/.

Vyplnenú prihlášku odošlite do:  24.5.2024

 

Po spracovaní prihlášok Vás vyzveme na prijímacie talentové skúšky, ktoré sa budú konať:   3.6.-5.6.2024 od 14,00 do 18,00 hod.

 

Miesto konania prijímacích talentových skúšok :

  • Sereď: 3.6. – 5.6.2024 : budova Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď
  • Elokované pracovisko v Pate: 3.6.2024 : budova ZŠ Školská 240,925 53 Pata

Vzhľadom na každoročný vysoký počet záujemcov o štúdium zašlite prihlášky čo najskôr.

Pokračovať na Prijímacie skúšky do ZUŠ na šk.rok 2024/2025

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Riaditeľské voľno dňa 27.3.2024

Riaditeľka školy v zmysle §150 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytla  žiakom  ZUŠ  Jána Fischera – Kvetoňa  v Seredi   z prevádzkových dôvodov voľno z riadneho vyučovania na deň: 27.3.2024 (streda).
Riadne vyučovanie na ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi začne od 03.04.2024 (po veľkonočných prázdninách).

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oznam o poskytnutí voľna pre žiakov

Vážení rodičia žiaci,

oznamujem Vám, že som v zmysle §150 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č.518/2010 Z.z. poskytla  žiakom  ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi

z organizačných dôvodov voľno z riadneho vyučovania na deň 27.11.2023 ( pondelok).

Riadne vyučovanie na ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi začne od 28.11.2023.

Ďakujem za pochopenie.

 

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

POZOR-Oznam pre rodičov a žiakov ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi

Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa-Mesta Sereď,dňa
15.11.2023 nebude vyučovanie na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi z
dôvodu havárie dodávky vody.
Uvedené sa týka iba prevádzky školy na Ul.Komenského 1136/36 v Seredi,
na elokovanom pracovisku na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Pate
bude prebiehať riadne vyučovanie.

Ďakujeme  za pochopenie.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Nový školský rok 2023/2024 – oznam o zadeľovaní hodín

Milí  žiaci, vážení rodičia,

verím, že oddýchnutí a s elánom  sa tešíte na nový školský rok. Sme radi, že každým rokom je veľký záujem o štúdium na našej škole, v tomto školskom roku sa prihlásilo vyše 180 nových žiakov. Je to pre nás nielen potešením ale aj zadosťučinením a veľkou motiváciou pre výchovno – vzdelávaciu činnosť na umeleckej škole do ďalšieho obdobia…

Všetci žiaci, ktorí boli prijatí do nového školského roka dostali odo mňa rozhodnutie o prijatí a v tejto dobe Vás už kontaktovali Vaši triedni učitelia alebo vedenie školy. Ostatní žiaci, ktorí ste mali záujem o klávesové nástroje (je Vás asi 20) nebuďte smutní, cca do 12.9.2023 ešte budeme zaraďovať. Nových žiakov neprijímame.

Ak by ste ešte chceli prehodnotiť študijné zameranie – hudobný nástroj, máme ešte voľné miesta na hru na akordeóne, príp.zobcovej flaute.

Pokračovať na Nový školský rok 2023/2024 – oznam o zadeľovaní hodín

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Prijímacie skúšky na školský rok 2023/2024

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 01 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších predpisov vyhlasuje                                     

                                    PRIJÍMACIE SKÚŠKY

 

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického

odboru na školský rok 2023/2024.

 

Elektronická prihláška je zverejnená na www.zussered.sk/prihlášky do ZUŠ/. Vyplnenú prihlášku odošlite do 31.5.2023. Po spracovaní prihlášok Vás vyzveme na prijímacie talentové skúšky, ktoré sa budú konať:           7.6. – 9.6.2023 od 14:00 do 18:00 hod.

 

Prijímacie talentové skúšky sa budú konať v budove Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 01 Sereď. Vzhľadom na každoročný vysoký počet záujemcov o štúdium zašlite prihlášky čo najskôr.

Pokračovať na Prijímacie skúšky na školský rok 2023/2024

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail