Archív kategorií: Informácia

Neobnovenie vyučovania na ZUŠ od 22.6.2020

Vážení rodičia, žiaci,

na základe Pokynu mesta Sereď č.2 zo dňa 18.6.2020 v súvislosti s obnovením školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení,Čl.1,bod 1, Mesto Sereď rozhodlo o neobnovení školského vyučovania na Základnej umeleckej škole Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi od 22.6.2020.

Na ZUŠ aj naďalej pokračuje dištančné vzdelávanie.

Harmonogram odovzdávania vysvedčení bude zverejnený na webovom sídle školy po zasadnutí pedagogickej rady dňa 23.6.2020.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Prieskum o obnovení prevádzky školy od 22.6.-30.6.2020

Vážení rodičia, žiaci,

 

zriaďovateľ školy –Mesto Sereď plánuje od 22. 06. 2020 obnoviť vyučovanie na Základnej umeleckej škole Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi. Na základe uvedeného a podľa Vášho uváženia, zašlite svoje vyjadrenie -či máte alebo nemáte záujem – o obnovenie prevádzky na ZUŠ v čase od 22.6.-30.6.2020. Svoje vyjadrenie zašlite do 16.6.2020 (do 10,00 hod.) na email školy: zussered@azet.sk.

(tlačivo na stiahnutie pod článkom)

 

Podmienky prevádzky ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi od 22.6.2020-30.6.2020:

Pokračovať na Prieskum o obnovení prevádzky školy od 22.6.-30.6.2020

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Vyučovanie na ZUŠ od 1.6.2020

        

OZNAM PRE ŽIAKOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

Na základe Pokynu mesta  Sereď zo dňa 25.5.2020– zriaďovateľa základnej umeleckej školy v súvislosti s obnovením školského vyučovania materských škôl, základných škôl, základnej umeleckej školy a prevádzky školských zariadení, Čl.I.,bod 3,:  

 Mesto Sereď neobnovuje od 1.6.2020 školské vyučovanie na Základnej umeleckej škole Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi.

Vyučovanie na škole bude aj naďalej pokračovať

dištančnou formou vo všetkých odboroch.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Zasielanie prihlášok na štúdium v ZUŠ v šk.roku 2020/2021

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi oznamuje, že vyplnené a podpísané prihlášky na štúdium do odborov hudobný, výtvarný a tanečný, čestné vyhlásenie pre zber údajov a súhlas so spracovaním údajov je potrebné zaslať v termíne od 7.5.2020 do 10.9.2020 na emailovú adresu zussered@azet.sk alebo poštou na adresu Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 01 Sereď.  Tlačivá si môžete stiahnuť dole pod článkom.            
Pre úspešné prijatie žiakov na štúdium posielajte prihlášky čo najskôr.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

 

Prihláška na štúdium do ZUŠ – hudobný odbor
Prihláška na štúdium do ZUŠ – tanečný odbor
Prihláška na štúdium do ZUŠ – výtvarný odbor
Čestné vyhlásenie pre zber údajov
Súhlas so spracovaním údajov do 18 rokov
Súhlas so spracovaním údajov nad 18 rokov

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

TANEČNÝ ODBOR – činnosť a úlohy pre žiakov

 

Aktuálne zadávanie úloh od 22.6.-26.6. 2020 (pod videami):

 

TAKTO PRACUJÚ NAŠI  ŽIACI TANEČNÉHO ODBORU

 

Tr.uč.Mgr.art.Dominika Bíliková

  • J.B.Kamas – mačička, slimáčik

 

  • Natália Očenášová – Tancuj, tancuj vykrúcaj; My sme mali muzikanti 

Pokračovať na TANEČNÝ ODBOR – činnosť a úlohy pre žiakov

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

VÝTVARNÝ ODBOR-činnosť a úlohy pre žiakov

PEXESO – svetové výtvarné umenie zhotovila pre žiakov VO p.uč.Mgr.M.Šebová TU: pexeso—vytvarny-odbor—mgr.-michaela-sebova(1)  
stačí klik, otvoriť, vytlačiť, vystrihnúť a máte tip na príjemne  strávený čas s umením…              

 

Z dôvodu prerušeného vyučovania na ZUŠ od 30.3.2020 pripravujú pedagógovia úlohy a zadania pre žiakov nasledovne:

Tr.uč.Eva Šmigrovská,DiS.– „Tvoríme doma“ – úlohy pre žiakov na JÚN 2020 si pozrite TU: vytvarna-trieda–smigrovska—-jun——————tvorime-doma-1

 

Tr.uč.: Bc.Jamila Katarína Lehoczki – úlohy pre žiakov na JÚN 2020  si pozrite TU: TRIEDNE–ZADANIE–NA–JÚN-2020—VO-Pata

 

Tr.uč.: Mgr.Michaela Šebová – úlohy pre žiakov na JÚN 2020  si pozrite TU:

zadanie-ps-a-1.roc.-a-2.roc.-1.cast

zadanie-3.roc.-a-4.roc.-1.cast

zadanie-1.roc.-a-2.roc.-2.cast-2

zadanie-3.—4.-a-5.roc.-2.cast

zadanie-2.-stupen-a-spd

 

 

GALÉRIA  VÝTVARNÝCH PRÁC ŽIAKOV,

KTORÉ VZNIKLI POČAS  PANDÉMIE COVID-19 V DOMÁCOM PROSTREDÍ

Pokračovať na VÝTVARNÝ ODBOR-činnosť a úlohy pre žiakov

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

HUDOBNÝ ODBOR – činnosť a úlohy pre žiakov

 
Hudobná náuka:
Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu a vyhlásenie krízového stavu v SR pripravili sme pre Vás materiály a úlohy z hudobnej náuky pre jednotlivé ročníky. Dúfame, že aspoň týmto spôsobom vynahradíme vyučovanie hudobnej  náuky na našej škole. Materiály si môžete stiahnuť podľa ročníkov z tejto tabuľky buď v programe Microsoft Word alebo PDF, kliknutím na príslušný ročník.
 
 

Pokračovať na HUDOBNÝ ODBOR – činnosť a úlohy pre žiakov

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oznam o prerušení vyučovania na ZUŠ od 30.3.2020, informácie o poplatkoch-školnom

 

V nadväznosti na opatrenia prijaté na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. 03. 2020, Krízového štábu mesta Sereď zo dňa 25. 03. 2020 oznamujem žiakom, a rodičom ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi nasledovné informácie:

Pokračovať na Oznam o prerušení vyučovania na ZUŠ od 30.3.2020, informácie o poplatkoch-školnom

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail