Začiatok šk.roka 2021/2022 na našej ZUŠ

Milí žiaci,rodičia-zákonní zástupcovia žiakov,

je tu opäť nový šk.rok a my sa tešíme na Vás,na Vaše napredovanie v umeleckom vzdelávaní, na spoločné snaženie, úspechy, akcie a všetko ,čo naša ZUŠ Vám žiakom poskytuje.

Ešte predtým, ako vstúpite do priestorov školy dodržujme spoločne  epidemiologické opatrenia na ochranu nás všetkých,vopred ďakujeme:

  • Žiak, ktorý  prichádza prvýkrát po prázdninách do priestorov školy odovzdá triednemu učiteľovi podpísané písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti –Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka 
  • Podpísané písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti prinesie opätovne žiak, ktorý nie je v ZUŠ viac ako 3 dni( napr.žiaci výtvarného odboru, choroba dieťaťa, atď.)
  • Dodržiavanie hygienických opatrení (dezinfekciu rúk,ochranu dýchacích ciest,časté vetranie,podľa poveternostných podmienok využívanie exteriéru-skupinové vyučovanie)
  • Vyučovanie spevu,hry na dychových nástrojoch a tanca bude realizované bez prekrytia dýchacích ciest
  • Do priestorov chodby môžu vstúpiť len rodičia v nevyhnutnom doprovode žiakov prípravného štúdia TO-pomoc v šatni, v takom prípade rodič odovzdá tr.učiteľovi písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka –Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti
  • Ostatní rodičia môžu sprevádzať žiaka po vchod do priestorov školy.
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov budeme  telefonicky kontaktovať lekára,resp.rodiča.

     Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail