PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z.z. vyhlasuje

prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného  odboru na školský rok 2017/2018

Termín konania prijímacích skúšok :

      7.6.2017 – 9.6. 2017    od 14,00 do 18,00 hod.

 Miesto : budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Komenského 1136/36,  926 00   Sereď (blok B,tr.č.7)

 Hudobný odbor – v tomto odbore sa vyučuje hra na klavíri, akordeóne, keyboarde, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trubke, husliach, gitare (klasickej, elektronickej a basgitare), harfe, bicích nástrojoch a hlasovej výchove – spevu.

Výtvarný odbor  -poskytuje základy výtvarných techník – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, keramika, smalt, počítačová grafika.

Tanečný odbor –  je zameraný na vyučovanie rôznych tanečných disciplín- tanečno-pohybovú prípravu, ľudový tanec, scénický tanec, kreatívny tanec, tanečná prax

Pokračovať na PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Koncert absolventov ZUŠ

 

Pozývame  žiakov, rodičov a verejnosť mesta Sereď na

Koncert absolventov

hudobného odboru  Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi dňa 25.mája 2017 o 17,00 hod. v obradnej sieni Mestského úradu v Seredi.

Odznejú skladby absolventov

  • primárneho vzdelávania: Ivana Kilianová, Eva Mančíková, Peter Šintal, Soňa Tóthová, Tatiana Polačeková, Veronika Plentová, Dália Rajská,
  • nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania: Matej Šabík, Zuzana Lašáková, Alica Ištoková, Katarína Vlčková, Dominika Nagyová, Marek Matušica, Patrícia Šmátralová, Martin Krivošík

Pokračovať na Koncert absolventov ZUŠ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Bruno Štibrány opäť úspešný

Na 10.ročníku celoštátnej súťažnej prehliadke základných umeleckých škôl SR a ČR v hre na keyboarde reprezentoval  našu základnú umeleckú školu aj v tomto roku a opäť s úspechom  žiak nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania Bruno Štibrány, z triedy pedagóga Mariána Bihariho. Po zvládnutí svojich pripravených skladieb bol za svoj výkon ocenený a získal  strieborné pásmo.Súťaž sa konala  11.apríla 2017 v Považskej Bystrici. Ako každý rok aj v tomto roku bola vysoká úroveň v interpretácií súťažných skladieb, dominovala technická náročnosť, rôznorodosť žánrov, výber skladieb a zvukové možnosti nástrojov. Hudobné majstrovstvo posudzovala porota s medzinárodným obsadením. Za úspech srdečne gratulujeme.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ZUŠ Sereď má aj úspešných akordeonistov

 Po predchádzajúcom „premiérovom“ ročníku Akordeónovej súťažnej prehliadky základných umeleckých škôl  SR si organizátori dali za cieľ priniesť tóny akordeónu do každého kúta Slovenska. Práve preto sa tohtoročná súťažná prehliadka uskutočnila na strednom Slovensku v Kremnici dňa 12.mája 2017. Predstavili sa tam žiaci základných umeleckých škôl, konzervatórií, ale i študenti vysokých škôl so zameraním na odbor koncertný akordeón. Základnú umeleckú školu Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi reprezentovali talentovaní žiaci pod vedením pedagóga Mgr. Adriána Lukácsa a svojim umiestnením nám urobili veľkú radosť:

  • Sebastián Vaškovič (1. kategória ) zlaté pásmo
  • Katarína Hanáková a Radoslava Hlaváčová(2.kategória) strieborné pásmo
  • Ondrej Lašák (kategória) bronzové pásmo

Pokračovať na ZUŠ Sereď má aj úspešných akordeonistov

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

DIVERTIMENTO MUSICALE 2017 a zlaté pásmo pre saxofónové trio zo Serede

Divertimento Musicale 2017 – nesie názov krajskej postupovej súťažnej prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby. Organizuje ju Trnavský samosprávny kraj  v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom.Prehliadka sa konala 29.apríla 2017 v Renesančnom kaštieli v Galante za účasti hudobných telies rozličných nástrojových obsadení. Saxofónové trio z našej Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa zo Serede v zložení  Dominika Nagyová, Martin Kukučka ,Veronika Plentová  z triedy Mgr.art.Michala Ballu výborne zahrali a  odniesli  si krásne zlaté pásmo.

Pokračovať na DIVERTIMENTO MUSICALE 2017 a zlaté pásmo pre saxofónové trio zo Serede

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Naši úspešní saxofonisti na celoslovenskej súťaži v Starej Ľubovni

V ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni sa 27. apríla 2017 uskutočnil 8.ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky v sólovej a  komornej hre na saxofóne. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci dychového oddelenia z triedy Mgr.art. Michala Ballu s klavírnym doprovodom D.Belancovej,ArtD. V komornej hre získali žiaci Dominika Nagyová , Martin Kukučka a Veronika Plentová strieborné pásmo a tiež v sólovej hre Dominika Nagyová  získala strieborné pásmo. Za výborné umiestnenia a reprezentáciu Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi im srdečne gratulujeme.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

POZDRAV JARI- koncert žiakov hudobného odboru

Po tanečnom vystúpení Vám dávam do pozornosti koncert žiakov hudobného odboru,

dňa 4.mája 2017 o 17 hod.v obradnej sieni mestského úradu v Seredi.
Koktejl vokálnej a inštrumentálnej hudby v podaní žiakov našej školy, ktorí sa pripravujú na súťaže alebo už  aj v tomto roku priniesli z celoslovenských súťaží zlaté,strieborné a bronzové pásma.
Názov koncertu Pozdrav jari je síce inšpirovaný prírodou ale ide jednoducho o úctu k mladým,novým rozvíjajúcim sa talentom.
Ste srdečne pozvaní

Príloha: Program vystupujúcich žiakov na koncerte Pozdrav jari 2017 program

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail