ZUŠ Sereď má aj úspešných akordeonistov

 Po predchádzajúcom „premiérovom“ ročníku Akordeónovej súťažnej prehliadky základných umeleckých škôl  SR si organizátori dali za cieľ priniesť tóny akordeónu do každého kúta Slovenska. Práve preto sa tohtoročná súťažná prehliadka uskutočnila na strednom Slovensku v Kremnici dňa 12.mája 2017. Predstavili sa tam žiaci základných umeleckých škôl, konzervatórií, ale i študenti vysokých škôl so zameraním na odbor koncertný akordeón. Základnú umeleckú školu Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi reprezentovali talentovaní žiaci pod vedením pedagóga Mgr. Adriána Lukácsa a svojim umiestnením nám urobili veľkú radosť:

  • Sebastián Vaškovič (1. kategória ) zlaté pásmo
  • Katarína Hanáková a Radoslava Hlaváčová(2.kategória) strieborné pásmo
  • Ondrej Lašák (kategória) bronzové pásmo

V hre žiakov, ktorí reprezentovali základné umelecké školy už v niektorých prípadoch bolo badať prvky technickej virtuozity a estetickej práce s tónom. Študenti konzervatórií a vysokých škôl, ktorí sa pripravujú na dráhu koncertných akordeonistov, nám na druhej strane ukázali rozmanitosť akordeónových škôl na Slovensku čo sa týka vedenia a práce s  mechom, artikulácie a v neposlednom rade celý arzenál výrazových prostriedkov. Porota bola zložená z popredných  pedagógov v  hre na akordeón, ktorí pôsobia na vysokých školách či konzervatóriách na Slovensku, napr .prof. Borisa Lenka, Mgr. art. Jozefa Demjana, Mgr.art. Igora Vlacha, Mgr. Ota Mella. Cieľom a hlavnou myšlienkou organizátorov je aj do budúcnosti zjednotenie akordeonistov na Slovensku od základného umeleckého školstva až po vysoké školy s umeleckým zameraním. Organizátori už avizovali miesto konania budúcoročnej akordeónovej prehliadky, ktorá sa tentoraz presunie na východ Slovenska do Lipian.   

Autor článku: Mgr.Adrián Lukács

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail