Hudobný odbor

Vyučovací predmet:hra na klavíri

Pedagógovia:

 • Roman Solčanský,DiS.art.
 • Peter Frátrik,DiS.art.
 • Mgr. Magdaléna Vrábelová
 • Mgr.Adrián Lukács
 • Beáta Svrčková, DiS.art.
 • Mgr.Marcel Zachar
 • Mgr.Martina Gálová (elokované pracovisko Pata)
Vyučovací predmet: hra na keyboarde

Pedagógovia:

 • Marián Moskaľ, DiS.art.
 • Marián Bihari
 • Mgr.Adrián Lukács
 • Peter Frátrik,DiS.art.
Vyučovací predmet: hra na akordeóne

Pedagógovia:

 • Mgr.Adrián Lukács
 • Marián Moskaľ, DiS.art.
 • Dagmar Šajbidorová, DiS.art.
Vyučovací predmet: spev a hlasová výchova

Pedagógovia:

 • Mária Mudrochová, DiS.art.
Vyučovací predmet: hra na strunové nástroje

Pedagógovia:

 • Marián Krčmárik – hra na gitare
 • Igor Komada – hra na gitare
 • Mgr.Ján Takáč – hra na gitare
 • Martin Terneny – hra na gitare (elokované pracovisko Pata)
 • Milan Rigo – hra na husliach
 • Mária Čarná – hra na harfe
Vyučovací predmet: hra na bicie nástroje

Pedagógovia:

 • Ján Vöröš, DiS.art.
Vyučovací predmet: hra na dychové nástroje

Pedagógovia:

 • Mgr.art.Michal Balla, ArtD.
 • Michal Svrček, DiS.art.
Vyučovací predmet: hudobná náuka

Pedagógovia:

 • Beáta Svrčková, DiS.art.
 • Mgr.Magdaléna Vrábelová
 • Mgr.Ján Takáč
 • Mgr.Martina Gálová (elokované pracovisko Pata)