Hudobný odbor

Dištančné vzdelávanie:

NOVEMBER – úlohy z hudobnej náuky

Úlohy  z hudobnej náuky od 23.11. – 30.11.2020

Vyučujúci pedagóg: B.Svrčková, DiS.

1.ročník 2.časť – Kvintový a kvartový kruh

2.ročník 1.časť – Opakovanie

 

Pokyny pre žiakov

Noty v basovom kľúči – 2.roč.1.časť  

Noty v husľovom kľúči – 2.roč.1.časť

Barok a jeho predstavitelia – 1.roč.2.časť

Durové stupnice s bečkami – 1.roč.2.časť

 

2.ročník 1.časť

1.ročník 2.časť

Úlohy  z hudobnej náuky od 3.11. – 22.11.2020

Vyučujúci pedagóg: Mgr.Soňa Široká

hn_1_rocnik_pl2

hn_2_rocnik_pl2

hn_3_rocnik_pl2

hn_4_rocnik_pl2

 

Úlohy  z hudobnej náuky od 24.11. – 6.12.2020

Vyučujúci pedagóg: Mgr.Martina Mániková (Gálová)

Prípravné štúdium – november 2

 

 

1.ročník 1.časť – november 2

 

 

2.ročník 1.časť – november 2

3.ročník 1.časť – november 2

 

 

4.ročník 1.časť – november 2

 

 

1.ročník 2.časť – november 2

2.ročník 2.časť – november 2

3.ročník 2.časť – november 2

 

 

 

 

 

 

 

Úlohy  z hudobnej náuky od 3.11. – 22.11.2020

Vyučujúci pedagóg: Mgr.Martina Mániková (Gálová)

Prípravné štúdium – november

 

 

1.ročník 1.časť – november

 

 

2.ročník 1.časť – november

 

 

3.ročník 1.časť – november

 

4.ročník 1.časť – november

 

 

1.ročník 2.časť – november

 

2.ročník 2.časť – november

 

3.ročník 2.časť – november

 

 

 

 

OKTÓBER – úlohy z hudobnej náuky

 

Prípravné štúdium – október 2

 

 

1.ročník 1.časť – október 2

 

 

2.ročník 1.časť – október 2

 

 

 

3.ročník 1.časť – október 2

 

4.ročník 1.časť – október 2

 

 

1.ročník 2.časť (5) – október 2

 

2.ročník 2.časť (6) – október 2

 

3.ročník 2.časť (7) október 2

 

 

 

 

Úlohy  z hudobnej náuky od 19.10. – 28.10.2020

Vyučujúci pedagóg: Mgr.Soňa Široká

HN_1_rocnik_PL1

HN_2_rocnik_PL1

HN_3_rocnik_PL1

HN_4_rocnik_PL1 

 

Vyučujúci pedagóg: Mgr.Martina Mániková (Gálová)

Prípravné štúdium-október-1

 

 

1.ročník 1.časť-október-1

 

 

2.ročník 1.časť-október-1

 


 

3.ročník 1.časť-október-1

 

 

4. ročník 1.časť-október-1

 

1.ročník 2.časť-október-1

 

 

2.ročník 2.časť-október-1

 

 

3.ročník 2.časť-október-1
 

Vyučujúci pedagóg: B.Svrčková, DiS.:

2.-rocnik—cely-ton-polton

2.-rocnik—cely-ton-polton-ucivo

2.-rocnik—posuvky-becko

2.-rocnik—posuvky-krizik

1.ročník 2.časť: do 6.10.2020:

stupnice-dur-s-1

stupnice-dur-s-2

stupnice-dur-s-3

stupnice-mol-s--1

stupnice-mol-s–2

stupnice-mol-s–3

Zoznam vyučujúcich pedagógov:

Vyučovací predmet:hra na klavíri

Pedagógovia:

 • Roman Solčanský,DiS.art.
 • Peter Frátrik,DiS.art.
 • Mgr. Soňa Široká
 • Mgr.Adrián Lukács
 • Beáta Svrčková, DiS.art.
 • Mgr.Marcel Zachar
 • Mgr.Martina Mániková r.Gálová (elokované pracovisko Pata)
Vyučovací predmet: hra na keyboarde

Pedagógovia:

 • Marián Moskaľ, DiS.art.
 • Marián Bihari
 • Mgr.Adrián Lukács
 • Peter Frátrik,DiS.art.
Vyučovací predmet: hra na akordeóne

Pedagógovia:

 • Mgr.Adrián Lukács
 • Dagmar Šajbidorová, DiS.art.
Vyučovací predmet: spev a hlasová výchova

Pedagógovia:

 • Mária Mudrochová, DiS.art.
Vyučovací predmet: hra na strunové nástroje

Pedagógovia:

 • Marián Krčmárik – hra na gitare
 • Igor Komada – hra na gitare
 • Mgr.Ján Takáč – hra na gitare
 • Martin Terneny – hra na gitare (elokované pracovisko Pata)
 • Milan Rigo – hra na husliach
 • Marek Špenát-hra na husliach
 • Mária Čarná – hra na harfe
Vyučovací predmet: hra na bicie nástroje

Pedagógovia:

 • Ján Vöröš, DiS.art.
Vyučovací predmet: hra na dychové nástroje

Pedagógovia:

 • Mgr.art.Michal Balla, ArtD.
 • Michal Svrček, DiS.art.
Vyučovací predmet: hudobná náuka

Pedagógovia:

 • Beáta Svrčková, DiS.art.
 • Mgr.Soňa Široká
 • Mgr.Martina Mániková r.Gálová (elokované pracovisko Pata)