Od 22.3.2021 je na ZUŠ obnovené prezenčné vyučovanie pre žiakov vo veku 1.stupňa ZŠ v individuálnom vyučovaní

Milí žiaci, vážení rodičia,

 oznamujem Vám, že v súlade s  Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1- A1810 z 5. februára 2021, uznesením Vlády SR č. 156/2021 zo dňa 17. 03. 2021 – aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 a stanoviska RÚVZ Galanta č. AA/2021/00421/01134 zo dňa 17. 03. 2021 sa na Základnej umeleckej škole Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi

s účinnosťou od 22. 03. 2021

 1. obnovuje školské vyučovanie
 • individuálne vyučovanie v základnej umeleckej škole pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj,

 1. mimoriadne prerušené zostáva
 • školské vyučovanie a riaditelia škôl naďalej zabezpečujú dištančné vzdelávanie pre žiakov v v základnej umeleckej škole v individuálnom vyučovaní pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy – a to vyučovanie predmetov spev a hra na dychový nástroj, žiakov II. st., štúdia pre dospelých a v skupinovom vyučovaní (výtvarný, tanečný odbor a skupinové vyučovanie v hudobnom odbore).

 

 • Obnovené vyučovanie sa týka aj elokovaného pracoviska, Školská 240 Pata, ako súčasť ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi. Ostatní žiaci pokračujú dištančnou formou vzdelávania

Usmernenia k  obnoveniu vyučovania pre žiakov a rodičov:

 • žiaci, rodičia,kontaktuje sa  s tr.učiteľom ohľadom rozvrhu hodín
 • žiak vstupuje do priestorov školy po dodržaní epidemiologických opatrení: s prekrytím dýchacích ciest( rúško-deti do ukončenia 1.st.ZŠ),dezinfikujte si ruky
 • pri prvom vstupe do ZUŠ  po obnovení vyučovania od 22.3.2021 žiak odovzdá tr.učiteľovi vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti( v prílohe)
 • na hodiny hry na gitare,huslí si žiaci  nosia svoje hudobné  nástroje
 • v zmysle dodržiavania epidemiologických opatrení a šírenia nákazy, do priestorov školy je zákaz vstupu iným osobám,
 • prosím, dodržujme uvedené usmernenia a chráňme sa navzájom, vopred Vám za to ďakujeme

                                 Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy

Príloha: Vyhlásenie o bezinfekčnosti TU:Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti pdf

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail